Excel – Grafieken en tabellen

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor alle ambtenaren van lokale besturen die met Excel werken en in hun dagelijkse werk grafieken moeten  maken en gegevenstabellen gebruiken.

Voorkennis

De cursisten hebben de volgende opleidingen gevolgd:

… OF hebben deze kennis verworven door ervaring

Doelstelling

Kennen:

 • Het doel en nut van grafieken kennen
 • De verschillende soorten grafieken kennen
 • Het doel en nut van tabellen kennen

Kunnen:

 • Grafieken kunnen aanmaken, bewerken en gebruiken
 • Tabellen kunnen gebruiken

Inhoud

Grafieken

 •  Optie ‘Aanbevolen grafieken’
 •  Snelle analyse
 •  Soorten grafieken
  •  Eenvoudige grafieken: kolom-, lijn-, cirkel-, staafgrafieken,…
  •  Combinatiegrafieken bijv. combinatie van kolom- en lijngrafiek
  •  2de Y as toevoegen
  •  Figuurgrafieken
 •  Grafieken maken
 •  Grafieken verplaatsen
 •  Formaat grafieken aanpassen
 •  Grafiektype wijzigen
 •  Brongegevens grafiek wijzigen
 •  Rijen en kolommen omdraaien
 •  Een grafiekindeling kiezen
 •  Een grafiekstijl kiezen
 •  Grafiek als object op actieve werkblad of op een apart grafiekblad
 •  Grafieken opmaken
  •  Grafiektitel
  •  Legenda
  •  Gegevenslabels
  •  Astitels
  •  Tekstrichting op assen
  •  Rasterlijnen
  •  Niet gekoppelde tekst
  •  Schaal aanpassen
 •  De volgorde van de reeksen veranderen

Tabellen

 •  Flash fill: een volledige kolom snel met gegevens vullen
 •  Tabellen sorteren
  •  Sorteren op één of meerdere kolommen
  •  Kolommen in plaats van rijen sorteren
  •  Sorteerreeksen: standaard sorteerreeksen en eigen sorteerreeksen maken
 •  Gegevens filteren
  •  Een filter instellen en verwijderen
  •  Voorgedefinieerde en aangepaste filters
  •  Gegevens in een tabel filteren met behulp van slicers
 •  Subtotalen

Werkvorm

Deze opleiding is sterk praktijkgericht. Theorie wordt direct in de praktijk ingeoefend op laptop/PC. In de opleiding wordt gewerkt met Office 365. Er is ruim voldoende tijd voor vraagstelling.

Trainer

Claude Eeckhout is ICT-trainer en eigenaar van adviesbureau Quantium. Hij is gespecialiseerd in computeropleidingen, ontwerp van databanken in Access en programmatie VBA en VB.net.


Online

Plaats

Online
online

Prijs

150,00€
€150 voor abonnees, € 180 voor niet-abonnees - inclusief BTW

Momenteel is deze opleiding nog niet ingepland. Vul jouw gegevens in op de interesselijst, wij contacteren jou zodra de opleiding ingepland staat.