Evacuatie van een verzorgingsinstelling

Wij organiseren deze opleiding in samenwerking met Caritas West-Vlaanderen

 

 

Doelgroep

Personeel van verzorgingsinstellingen die in het kader van een brand, actief betrokken zijn bij de alarmering, bluspoging en evacuatie van de instelling. De opleiding richt zich specifiek op deze instellingen waar hulpbehoevende patiënten of bewoners verblijven en waar een evacuatie noodzakelijk is bij brand of rookontwikkeling.

Doelstelling

De opleiding ‘evacuatie van een verzorgingsinstelling’ richt zich specifiek op deze instellingen waar hulpbehoevende  patiënten/bewoners verblijven en waar een evacuatie noodzakelijk is in geval van brand of rookontwikkeling.

 • Aanleren van de belangrijkste principes rond evacuatie en ontruimen
 • Aanleren van de verschillende soorten evacuaties
 • Aanleren van de taken van een evacuatieverantwoordelijke, aanleren van het gebruik van verschillende soorten evacuatietechnieken en – middelen:
  • draagstoel,
  • deken
  • schepbrancard
  • rescue sheet
  • evac chair
 • De taken van de interne interventieploeg inoefenen
 • De gevaren goed leren inschatten en aanleren vanaf wanneer de evacuatie niet meer veilig is voor de eigen interventieploeg
 • Het inoefenen van de interne noodprocedures (vooraf te bezorgen)
 • Het correct leren verwittigen van de hulpdiensten

Deze opleiding heeft niet als doelstelling het gebruik van kleine blusmiddelen aan te leren. De mogelijkheid om kleine blusmiddelen te gebruiken is wel voorzien. We gebruiken daarvoor oefenblustoestellen.

Programma

Het opleidingspakket bestaat uit drie uur theoretisch en praktisch onderricht.

Het praktijkgedeelte bestaat uit het gepast leren reageren op enkele verschillende incidenten. Deze incidenten worden opgebouwd en eindigen in een volledige ontruiming van een afdeling.

De deelnemers krijgen de kans om een verpleegafdeling te evacueren in reële omstandigheden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van rook-, geluid- en geureffecten om een brand zo realistisch mogelijk na te bootsen. Gebruik makend van poppen met een realistisch gewicht verdeeld in een 10-tal ziekenhuiskamers kunnen de verschillende evacuatietechnieken geoefend worden.

De afdeling laat toe om zowel een horizontale of verticale evacuatie te trainen.

De cursisten krijgen daarbij de mogelijkheid om enkele hulpmiddelen te leren gebruiken.

Het blussen van de brand wordt gesimuleerd gebruik makende van de kleine blusmiddelen beschikbaar in alle instellingen. De met perslucht gevulde blustoestellen geven de mogelijkheid om een bluspoging te ondernemen zonder schade te berokkenen aan de infrastructuur.

Werkvorm

Praktijkoefeningen en kennisverwerving in realistische setting

Trainer

Deze opleiding wordt verzorgd door het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten


Prijs

95,00€
€ 95 voor abonnees en leden Caritas, € 114 voor niet-abonnees

Plaats

Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV)
Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem

Data en tijd

Deze opleiding gaat door op

13:30 - 16:30
17 juni 2021
Sold out!