Duidelijke vergaderverslagen schrijven

Doelgroep

De training is gericht op alle medewerkers van lokale besturen die als notulist fungeren bij vergaderingen.

Doelstelling

Na deze training ken je de soorten vergaderverslagen. Je kan notities nemen tijdens een vergadering. Je zet de spreektaal uit de vergadering om naar heldere schrijftaal, zodat jouw vergaderverslagen duidelijk en vlot leesbaar zijn. Daarbij maak je gebruik van een overzichtelijke structuur met een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Programma

Tijdens de training komt de volgende inhoud aan bod:

  • soorten vergaderverslagen
  • onderdelen van een vergaderverslag
  • notuleringstechnieken
  • digitale hulpmiddelen
  • uitschrijven van een vergaderverslag

Werkvorm

De training start met een overzichtelijk theoretisch kader. Dan volgt een praktisch stappenplan dat de notulist kan volgen om een goed vergaderverslag te maken. Je oefent vooral ook zelf en je krijgt feedback van de trainer op je eigen notulen. Om voldoende tijd te kunnen besteden aan de eigen teksten is het aangewezen dat de groep uit niet meer dan 15 personen bestaat.

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende didactische hulpmiddelen:

  • PowerPointpresentatie
  • audiovisueel materiaal
  • syllabus
  • je eigen teksten

Trainer

Sylvianne De Schepper is lector bij Hogeschool Gent. Daarnaast geeft ze ook les aan de Universiteit Gent, Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie. Ze heeft ook verschillende jaren bij de Taaltelefoon gewerkt, de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid.


Prijs

150,00€
€150/abonnee Vonk, €165/niet-abonnee Vonk, vrijgesteld van BTW
Online

Plaats

Online
online
Sold out!