Doeltreffend leidinggeven najaar 2021

Doelgroep

Deze opleiding richt zich naar mensen met een leidinggevende functie. Zowel beginnende als meer ervaren leidinggevenden zijn hier welkom. We verwachten dat je bereid bent je eigen leidinggevende stijl in vraag te stellen en open te staan voor nieuwe indrukken en ideeën.

Doelstelling

Deze 10-daagse opleiding geeft inzicht hoe je als leidinggevende je medewerkers kan motiveren en coachen. Volgende thema’s komen aan bod: leidinggeven, motiveren en delegeren, coachen van medewerkers, teambuilding, vergadertechnieken, conflicthantering, leidinggeven aan verandering en spreken voor publiek.

De deelnemers gaan naar huis met een duidelijk beeld over hun eigen leidinggevend gedrag. Ze kennen de voordelen van doeltreffend leidinggeven. Om hun medewerkers nog meer te stimuleren en te motiveren, kunnen de deelnemers enkele praktische tools toepassen in verschillende domeinen, zoals conflicten, vergaderingen, veranderingen en de dagdagelijkse werking.

Programma

Dag 1: Leidinggeven – Lieve Van Durme

 • Wat zijn de belangrijke principes van leidinggeven?
 • Welke zijn mijn uitdagingen op vlak van leidinggeven?
 • Welke stijl van leidinggeven hanteer ik momenteel en wat zijn de effecten hiervan op mijn medewerkers?
 • Hoe kan ik als leidinggevende zicht krijgen op de signalen die medewerkers zenden en hoe kan ik hier mee leren omgaan?

Dag 2: Motiveren en delegeren – Lieve Van Durme

 • Wat motiveert mensen en hoe kan ik dit vertalen naar mijn medewerkers?
 • Welke rol kan ik als leidinggevende opnemen in het motiveren van mijn medewerkers?

Dag 3 + 4: Coachen van medewerkers – Lieve Van Durme

 • Hoe zet ik mijn coachende vaardigheden in tijdens het voeren van gesprekken met mijn medewerkers?
 • Hoe zorg ik als leidinggevende voor een goed onthaal van nieuwe medewerkers?
 • Hoe kan ik medewerkers coachen in hun persoonlijke groei?
 • Hoe geef ik opmerkingen volgens de regels van de kunst?

Dag 5: Teambuilding – Lieve Van Durme

 • Welke zijn de principes die een rol spelen bij samenwerking?
 • Hoe werkt de dynamiek van een groep en hoe kan ik hier als leidinggevende een rol in opnemen
 • Welke teamrollen kunnen medewerkers opnemen en hoe werkt dit binnen mijn eigen team?

Dag 6: Vergadertechnieken – Linda Accou

 • Hoe kan ik adequaat ingrijpen bij storingen?
 • Hoe pas ik verschillende vergadertechnieken toe in de praktijk?
 • Hoe zorg ik als leidinggevende voor het evenwicht tussen het groepsproces en het eindresultaat van vergaderingen?

Dag 7: Conflicthantering – Lieve Van Durme

 • Hoe ontstaan conflicten?
 • Welke methodieken bestaan er rond conflicthantering?
 • Hoe reageer ik wanneer ik zelf in een conflict betrokken ben?
 • Welke rol kan ik opnemen wanneer zich conflicten voordoen in het team? Hoe kan ik als leidinggevende bemiddelen?

Dag 8: Leidinggeven aan veranderingen – Lieve Van Durme

 • Hoe werkt weerstand en hoe kan ik er mee omgaan?
 • Hoe kan ik als leidinggevende veranderingen introduceren binnen de eigen dienst?

Dag 9: Leren spreken voor publiek – Frank Robberechts

 • Hoe presenteer ik iets voor een groep?

Dag 10: Presentatie van het eindwerk – Lieve Van Durme

 • Integreren van het geleerde.
 • Presenteren voor een groep.
 • Feedback over het eindwerk en de persoonlijke evolutie doorheen de opleiding

Werkvorm

We reiken wetenschappelijk onderbouwde theorieën aan. We werken sterk interactief aan de hand van concrete vragen en cases van de deelnemers. Daarnaast maken we ruim de tijd om de vaardigheden te trainen met praktijkgerichte oefeningen.

Trainers

Lieve Van Durme werkt als consultant bij Vonk. Zij vulde haar basisopleiding licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen o.a. aan met opleidingen in conflictbemiddeling, procesgericht begeleiden van groepen, coaching, systeeminterventies en gezinstherapie. Als trainer – gecertificeerd coach bouwde zij ruime ervaring op in het geven van opleidingen i.v.m. persoonlijke, communicatieve, teamgerichte en leidinggevende competenties. Lieve is erkend sociaal bemiddelaar.

Frank Robberechts is licentiaat Germaanse filologie en werkt als freelance trainer bij Vonk.
Sinds meer dan 30 jaar is hij trainer in bedrijven en organisaties rond communicatie, met als specialisatie spreken voor groepen en train the trainer. De laatste 15 jaar werkt hij vooral als trainingsacteur en presentator van events en bedrijfstheater. Hij volgde tal van opleidingen waaronder verbindende communicatie, coaching (Gestalt), improvisatietechnieken en enneagram. Sinds de lockdown ging hij ook mee in het online leren, vaak met succes.

Als trainingsacteur bouwde hij ruime ervaring op – mede door de samenwerking met collega-opleiders – in diverse thema’s: o.a. leidinggeven, conflicthantering, change, interview- en verhoortechnieken, slechtnieuwsgesprekken, overtuigen en beïnvloeden, klantgerichte communicatie en klachtenbehandeling, verzuim- en alcoholbeleid, communiceren met syndicale vertegenwoordiging.

Daarnaast acteert hij in een toneelgezelschap en zingt in een mannenkwartet.

Linda Accou genoot een opleiding licentiaat in de pedagogische wetenschappen, optie sociale psychologie. Deze studie vulde ze verder aan met diverse bijkomende opleidingen, o.a. systeemtheorie, master NLP inspirerend coachen en solution focused management. Als trainer bouwde Linda een ruime ervaring op in het geven van vaardigheidstrainingen, zoals communicatie en vergadertechnieken.
Daarnaast begeleidt ze meerdere intervisiegroepen. Lokale besturen zijn haar niet vreemd: ze heeft een ruime ervaring opgebouwd binnen gemeenten en OCMW’s.


Prijs

1.500,00€
€1500 voor abonnees. €1750 voor niet abonnees, vrijgesteld van BTW (lunch inbegrepen indien opleiding fysiek doorgaat)
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!