Doeltreffend leidinggeven – start 26 februari 2019

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

 

Leidinggeven- Doeltreffend leidinggeven

Data en tijdstip

Dinsdagen 26 februari, 12 en 26 maart, 2 en 30 april, 14 en 28 mei, 11 juni, 17 en 24 september 2019, steeds van 9u tot 16u

We organiseren deze opleiding opnieuw in 2020

Prijs

Abonneeprijs (lunch inbegrepen): € 1250, inclusief BTW

Niet-abonneeprijs (lunch inbegrepen): € 1500, inclusief BTW

Doelgroep

Deze opleiding richt zich naar effectief leidinggevenden. De opleiding is zowel geschikt voor startende leidinggevenden als voor leidinggevenden met ervaring. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze bereid zijn het eigen handelen als leidinggevende in vraag te stellen.

Doelstelling

Deze 10-daagse opleiding geeft inzicht in hoe je jouw medewerkers kan motiveren en coachen. Volgende thema’s komen aan bod: leidinggeven, motiveren en delegeren, coachen van medewerkers, teambuilding, vergadertechnieken, conflicthantering, leidinggeven aan verandering en spreken voor publiek.

Programma

Dag 1: Leidinggeven

26 februari 2019 – Lieve Van Durme

 •  Wat zijn de belangrijke principes van leidinggeven?
 • Welke stijl van leidinggeven hanteer ik momenteel en wat zijn de effecten hiervan op mijn medewerkers?
 • Hoe kan ik als leidinggevende zicht krijgen op de signalen die medewerkers zenden en hoe kan ik hier mee leren omgaan?
 • Welke zijn mijn uitdagingen op vlak van leidinggeven?

Dag 2: Motiveren en delegeren

12 maart 2019 – Lieve Van Durme

 • Wat motiveert mensen en hoe kan ik dit vertalen naar mijn medewerkers?
 • Welke rol kan ik als leidinggevende opnemen in het motiveren van mijn medewerkers?

Dag 3 + 4: Coachen van medewerkers

26 maart en 2 april 2019 – Lieve Van Durme

 • Hoe zorg ik als leidinggevende voor een goed onthaal van nieuwe medewerkers?
 • Hoe kan ik medewerkers coachen in hun persoonlijke groei?
 • Hoe geef ik opmerkingen volgens de regels van de kunst?
 • Hoe zet ik mijn coachende vaardigheden in tijdens het voeren van gesprekken met mijn medewerkers?

Dag 5: Teambuilding

30 april 2019 – Lieve Van Durme

 • Welke zijn de principes die een rol spelen bij samenwerking?
 • Hoe werkt de dynamiek van een groep en hoe kan ik hier als leidinggevende een rol in opnemen?
 • Welke teamrollen kunnen medewerkers opnemen en hoe werkt dit binnen mijn eigen team?

Dag 6: Conflicthantering

14 mei 2019 – Lieve Van Durme

 •  Welke methodieken bestaan er rond conflicthantering?
 •  Hoe reageer ik wanneer ik zelf in een conflict betrokken ben?
 •  Welke rol kan ik opnemen wanneer zich conflicten voordoen in het team? Hoe kan ik als leidinggevende bemiddelen?

Dag 7: Leidinggeven aan veranderingen

28 mei 2019 – Lieve Van Durme

 •  Hoe kan ik als leidinggevende veranderingen introduceren binnen de eigen dienst?
 •  Hoe werkt weerstand en hoe kan ik er mee omgaan?

Dag 8: Vergadertechnieken

11 juni 2019 – Linda Accou

 •  Hoe zorg ik als leidinggevende voor het evenwicht tussen het groepsproces en het eindresultaat van vergaderingen?
 •  Hoe pas ik verschillende vergadertechnieken toe in de praktijk?
 •  Hoe kan ik adequaat ingrijpen bij storingen?

Dag 9: Leren spreken voor publiek

17 september 2019 – Dirk Clement

 • Hoe presenteer ik iets voor een groep?

Dag 10: Presentatie van het eindwerk

24 september 2019 – Lieve Van Durme en Dirk Clement

 • presenteren voor een groep;
 • integreren van het geleerde;
 • feedback over het eindwerk en de persoonlijke evolutie tijdens de cursus.

Werkvorm

In de opleiding worden enerzijds theoretische kaders aangereikt. Daarnaast maken we ruim tijd om vaardigheden in te oefenen. We werken sterk interactief aan de hand van concrete vragen en cases.

Docenten

Lieve Van Durme werkt als consultant bij Vonk. Zij vulde haar basisopleiding licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen o.a. aan met opleidingen in conflictbemiddeling, procesgericht begeleiden van groepen, systeeminterventies en gezinstherapie, coachen. Als trainer – gecertificeerd coach bouwde zij ruime ervaring op in het geven van opleidingen i.v.m. persoonlijke, communicatieve, teamgerichte en leidinggevende competenties.

Dirk Clement is licentiaat Germaanse filologie en werkt als freelance trainer bij Vonk. De laatste 15 jaar is hij trainer in bedrijven rond communicatie en lichaamstaal. Hij volgde tal van opleidingen waaronder Gestalttherapie, Voortgezette Training in het Leiden van Groepen (VTLG) en opleiding tot Contextueel Hulpverlener. Als therapeut – trainer bouwde hij ruime ervaring op in het geven van opleidingen i.v.m. communicatievaardigheden waaronder het omgaan met klachten, omgaan met agressieve klanten, conflicthantering, leidinggeven, klantgericht telefoneren. Daarnaast acteert en regisseert hij in diverse toneelgezelschappen.

Linda Accou genoot een opleiding licentiaat in de pedagogische wetenschappen optie sociale psychologie. Deze vulde ze aan met diverse opleidingen, o.a. systeemtheorie, master NLP inspirerend coachen en solution focused management. Als trainer bouwde Linda een ruime ervaring op in het geven van vaardigheidstrainingen zoals communicatie, vergadertechnieken, enz.
Daarnaast begeleidt ze meerdere intervisiegroepen. Lokale besturen zijn haar niet vreemd, ze heeft een ruime ervaring opgebouwd binnen gemeenten en OCMW’s.

Locatie

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:
Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

 • Doeltreffend leidinggeven
  26 februari 2019
  09:00 - 16:00