Doeltreffend leidinggeven – start 11 februari 2020

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Leidinggeven- Doeltreffend leidinggeven

Data en tijdstip

Dinsdagen 11 februari, 3 maart, 26 mei, 2, 9 en 30 juni, 1 en 29 september, 10 november en donderdag 26 november 2020 steeds van 9u00 tot 16u00

Prijs

Abonneeprijs (lunch inbegrepen): € 1250, vrijgesteld van BTW

Niet-abonneeprijs (lunch inbegrepen): € 1500, vrijgesteld van BTW

Doelgroep

Deze opleiding richt zich naar mensen met een leidinggevende functie. Zowel beginnende als meer ervaren leidinggevenden zijn hier welkom. We verwachten dat je bereid bent je eigen leidinggevende stijl in vraag te stellen en open te staan voor nieuwe indrukken en ideeën.

Doelstelling

Deze 10-daagse opleiding geeft inzicht hoe je als leidinggevende je medewerkers kan motiveren en coachen. Volgende thema’s komen aan bod: leidinggeven, motiveren en delegeren, coachen van medewerkers, teambuilding, vergadertechnieken, conflicthantering, leidinggeven aan verandering en spreken voor publiek.

 

De deelnemers gaan naar huis met een duidelijk beeld over hun eigen leidinggevend gedrag. Ze kennen de voordelen van doeltreffend leidinggeven. Om hun medewerkers nog meer te stimuleren en te motiveren, kunnen de deelnemers enkele praktische tools toepassen in verschillende domeinen, zoals conflicten, vergaderingen en de dagdagelijkse werking

Programma

Dag 1: Leidinggeven

11 februari 2020 – Lieve Van Durme

 •  Wat zijn de belangrijke principes van leidinggeven?
 • Welke stijl van leidinggeven hanteer ik momenteel en wat zijn de effecten hiervan op mijn medewerkers?
 • Hoe kan ik als leidinggevende zicht krijgen op de signalen die medewerkers zenden en hoe kan ik hier mee leren omgaan?
 • Welke zijn mijn uitdagingen op vlak van leidinggeven?

Dag 2: Motiveren en delegeren

3 maart 2020 – Lieve Van Durme

 • Wat motiveert mensen en hoe kan ik dit vertalen naar mijn medewerkers?
 • Welke rol kan ik als leidinggevende opnemen in het motiveren van mijn medewerkers?

Dag 3 + 4: Coachen van medewerkers

!!! Gewijzigde data: 1 en 29 september 2020 – Lieve Van Durme

 • Hoe zorg ik als leidinggevende voor een goed onthaal van nieuwe medewerkers?
 • Hoe kan ik medewerkers coachen in hun persoonlijke groei?
 • Hoe geef ik opmerkingen volgens de regels van de kunst?
 • Hoe zet ik mijn coachende vaardigheden in tijdens het voeren van gesprekken met mijn medewerkers?

Dag 5: Teambuilding

!!! Gewijzigde datum: 2 juni 2020 – Lieve Van Durme

 • Welke zijn de principes die een rol spelen bij samenwerking?
 • Hoe werkt de dynamiek van een groep en hoe kan ik hier als leidinggevende een rol in opnemen?
 • Welke teamrollen kunnen medewerkers opnemen en hoe werkt dit binnen mijn eigen team?

Dag 6: Conflicthantering

!!! Gewijzigde datum: 30 juni 2020 – Lieve Van Durme

 •  Welke methodieken bestaan er rond conflicthantering?
 •  Hoe reageer ik wanneer ik zelf in een conflict betrokken ben?
 •  Welke rol kan ik opnemen wanneer zich conflicten voordoen in het team? Hoe kan ik als leidinggevende bemiddelen?

Dag 7: Leidinggeven aan veranderingen

26 mei 2020 – Lieve Van Durme

 •  Hoe kan ik als leidinggevende veranderingen introduceren binnen de eigen dienst?
 •  Hoe werkt weerstand en hoe kan ik er mee omgaan?

Dag 8: Vergadertechnieken

9 juni 2020 – Linda Accou

 •  Hoe zorg ik als leidinggevende voor het evenwicht tussen het groepsproces en het eindresultaat van vergaderingen?
 •  Hoe pas ik verschillende vergadertechnieken toe in de praktijk?
 •  Hoe kan ik adequaat ingrijpen bij storingen?

Dag 9: Leren spreken voor publiek

!!! Gewijzigde datum: 10 november 2020 – Dirk Clement

 • Hoe presenteer ik iets voor een groep?

Dag 10: Presentatie van het eindwerk

!!! Gewijzigde datum: 26 november 2020 – Lieve Van Durme en Dirk Clement

 • presenteren voor een groep;
 • integreren van het geleerde;
 • feedback over het eindwerk en de persoonlijke evolutie tijdens de cursus.

Werkvorm

We reiken wetenschappelijk onderbouwde theorieën aan. We werken sterk interactief aan de hand van concrete vragen en cases van de deelnemers. Daarnaast maken we ruim de tijd om de vaardigheden te trainen met praktijkgerichte oefeningen.

Docenten

Lieve Van Durme werkt als consultant bij Vonk. Zij vulde haar basisopleiding licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen o.a. aan met opleidingen in conflictbemiddeling, procesgericht begeleiden van groepen, systeeminterventies en gezinstherapie, coachen. Als trainer – gecertificeerd coach bouwde zij ruime ervaring op in het geven van opleidingen i.v.m. persoonlijke, communicatieve, teamgerichte en leidinggevende competenties.

Linda Accou genoot een opleiding licentiaat in de pedagogische wetenschappen optie sociale psychologie. Deze vulde ze aan met diverse opleidingen, o.a. systeemtheorie, master NLP inspirerend coachen en solution focused management. Als trainer bouwde Linda een ruime ervaring op in het geven van vaardigheidstrainingen zoals communicatie, vergadertechnieken, enz.
Daarnaast begeleidt ze meerdere intervisiegroepen. Lokale besturen zijn haar niet vreemd, ze heeft een ruime ervaring opgebouwd binnen gemeenten en OCMW’s.

Dirk Clement is licentiaat Germaanse filologie en werkt als freelance trainer bij Vonk. De laatste 15 jaar is hij trainer in bedrijven rond communicatie en lichaamstaal. Hij volgde tal van opleidingen waaronder Gestalttherapie, Voortgezette Training in het Leiden van Groepen (VTLG) en opleiding tot Contextueel Hulpverlener. Als therapeut – trainer bouwde hij ruime ervaring op in het geven van opleidingen i.v.m. communicatievaardigheden waaronder het omgaan met klachten, omgaan met agressieve klanten, conflicthantering, leidinggeven, klantgericht telefoneren. Daarnaast acteert en regisseert hij in diverse toneelgezelschappen.

 

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:

Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

 • Doeltreffend leidinggeven
  11 februari 2020
  09:00 - 16:00