Digitaal archiveren: praktisch aan de slag

Doelgroep

Archivarissen en documentenbeheerders werkzaam bij een openbaar bestuur die een systeem voor digitaal klasseren en archiveren van het archief van hun eigen organisatie moeten organiseren.

Voorkennis

Je bent betrokken bij het digitaal documentbeheer binnen je bestuur en kan vlot met de pc werken.

Doelstelling

Je verwerft kennis van de basisbegrippen rond digitaal klasseren en archiveren en kan deze begrippen ook toepassen in de praktijk.

Programma

  • (Re)organiseren van een digitaal klassement :
    • mogelijkheden, moeilijkheden, aandachtspunten, …
  • Organiseren van een archiefserver:
    • mogelijkheden, moeilijkheden, aandachtspunten, …
  • Uitwerken van procedures voor het opzetten van een een semi-dynamisch e-depot (archiefserver) waarbij verschillende digitale tools een ondersteunende rol spelen

Werkvorm

  • Syllabus en powerpointpresentatie
  • Praktijkvoorbeelden en uitwerken van cases aan de pc
  • Uitwerken van een digitaal archief op basis van verschillende tools: FastCopy/Robocopy, DROID, Advanced Renamer, AllDup, PeaZip, Linkparser, Remove Emtpy Directories, TLDP en FreeCommander

Trainer

Christophe Martens is archivaris bij stad Brussel


Prijs

270,00€
Vonk - PC-klas

Plaats

Vonk - PC-klas
Koning Leopold III-laan 31, Sint-Andries-Brugge, Belgium

Data en tijd

Deze opleiding gaat door op:

09:30 - 16:30
volgende data:
09 + 16/09/2021

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan
Beschikbaar aantal Tickets: 7
Inschrijven is niet (meer) mogelijk voor deze sessie, probeer een andere sessie of klik op de knop interesselijst en laat daar jouw gegevens achter. Wij verwittigen jou zodra de opleiding opnieuw georganiseerd wordt.