Deontologie – Help je team integer om te gaan met dilemma’s op de werkvloer!

Is het wit? Of is het zwart? Heel vaak worden we op de werkvloer geconfronteerd met situaties in de grijze zone. Mag je ingaan op dat aanbod van die ene leverancier om eens samen te gaan eten? Mijn collega zit de hele dag door op Facebook, hoe reageer ik hier best op? De opleiding is 2 uur vroeger gedaan, moet ik nu nog terug naar het werk?
Als leidinggevende ben je mee verantwoordelijk voor het gedrag van jouw medewerkers. In deze opleiding gaan we in op een aantal handvaten om met moeilijke integriteitskwesties om te gaan. Daarnaast verdiepen we ons verder in de vraag: hoe bevorder ik de integriteit binnen mijn team?

Doelgroep

Voor alle leidinggevenden die integriteit, met name eerlijkheid, oprechtheid en betrouwbaarheid, willen stimuleren op de werkvloer.

Doelstelling

In deze opleiding willen we:

  • de bewustwording rond integriteitsdilemma’s verhogen
  • handvaten en methodieken aanreiken om op een zo integer mogelijke manier om te gaan met dergelijke dilemma’s
  • leidinggevenden aanleren hoe zij integriteit binnen hun team kunnen bevorderen

Programma

Deze praktijkgerichte en interactieve opleiding behandelt een aantal belangrijke thema’s in het kader van integriteit en deontologie:

  • Wat is integriteit? Wat is een deontologische code?
  • Bewustwording dilemma’s: hoe herken je een integriteitsdilemma?
  • Oorsprong integriteitsbeleid: waarom is dit eigenlijk nodig?
  • Leidraad bij dilemma’s: hoe kan ik de meest integere reactie voor mezelf bepalen
  • Pijlers van een stevig integriteitsbeleid: waar kan ik als leidinggevende of HR medewerker toe bijdragen om een meer integere werking te creëren binnen mijn team/organisatie.
  • Rol van de leidinggevende: wat kan ik concreet doen om tot een maximaal integer team te komen?
  • Intervisie over praktijkvoorbeelden van de deelnemers

Werkvorm

We werken sterk interactief aan de hand van concrete, praktijkgerichte vragen van de deelnemers en bieden voldoende ruimte voor  vraagstelling en intervisie. Daarnaast maken we ruim de tijd om de vaardigheden te trainen via een rollenspel en gevalsstudies.

Trainer

Lara Vermeulen werkt als consultant bij Vonk. Ze heeft een masterdiploma in de klinische psychologie. Als trainer bouwde ze reeds een ruime ervaring op in het geven van opleiding i.v.m. communicatieve vaardigheden, leidinggevende competenties, integriteit en deontologie.


Prijs

150,00€
€150 voor abonnees, €180 voor niet-abonnees, vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Urenschema

Deze opleiding vindt plaats op:

9:00 - 16:00
22/11/2022

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan.
Beschikbaar Tickets: 10
Het Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan. ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.