Decreet lokaal bestuur: grondige studie: verdieping – start 8 oktober 2020

Details Prijs Aantal:
InschrijvenToon details + €0,00 (EUR)  

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Decreet lokaal bestuur: grondige studie

Data en tijdstip

8 namiddagen telkens van 13u30 tot 16u30:

 • donderdag 8 oktober 2020
 • donderdag 15 oktober 2020
 • donderdag 22 oktober 2020
 • donderdag 29 oktober 2020
 • donderdag 19 november 2020
 • donderdag 26 november 2020
 • donderdag 3 december 2020
 • donderdag 10 december 2020
 • Examen : donderdag 17 december 2020 van 9u00 tot 12u00

Prijs

Abonneeprijs: € 400, vrijgesteld van BTW

Niet-abonneeprijs: € 480, vrijgesteld van BTW

Doelgroep

Ambtenaren die over een goede kennis van het decreet lokaal bestuur moeten beschikken met het oog op een dagelijks functioneren binnen een doorsnee Vlaamse gemeente en OCMW.

Voorkennis

Inzicht in de bestuurlijke structuur van België en Vlaanderen strekt tot aanbeveling.

Doelstelling

In 8 lessen een grondiger kennis van het decreet lokaal bestuur verwerven.

Programma

De cursus is opgedeeld in 8 thema’s:

 • de gemeente en het OCMW als juridisch begrip
 • de samenstelling van de bestuursorganen van gemeente en OCMW
 • de werking van de bestuursorganen van gemeente en OCMW
 • de bevoegdheidsverdeling binnen de gemeente en OCMW in algemene zin
 • de ambtelijke organisatie van gemeente en OCMW, bepalingen inzake personeel en organisatiebeheersing
 • de beleids- en beheerscyclus end e financiën van gemeente en OCMW
 • (externe) verzelfstandiging, deelname in rechtspersonen en samenwerking
 • burgerparticipatie, audit en bestuurlijk toezicht

Werkvorm

Doceren aan de hand van een eigen syllabus. Gelegenheid tot vraagstelling. Bij de cursus hoort ook een presentatie, waarvan de cursisten een uitprint ontvangen. Iedere cursist dient te beschikken over de tekst van het decreet lokaal bestuur (taak 1).

Bij de eerste vier lessen hoort een oefening. We quoteren de oefeningen in functie van het examen. Na verloop van de termijn voor het indienen van de oefening stelt de docent een verbetersleutel ter beschikking.

Docent/trainer

Frank Detremmerie, rechtskundig adviseur, stad Harelbeke

Stijn Lombaert, bestuursdirecteur provincie West-Vlaanderen voor de les rond gemeentelijke financiën.

Examen

Het examen op  dinsdag 17 december 2020 is schriftelijk, deels open boek. Na iedere les krijgen de cursisten een mail met de te kennen stof, verdeeld over gesloten en open boek.

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:

Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

 • Decreet lokaal bestuur: grondige studie
  8 oktober 2020
  13:30 - 16:30