Decreet lokaal bestuur in vogelvlucht

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Decreet lokaal bestuur in vogelvlucht

Doelgroep

Voor alle ambtenaren en mandatarissen die kennis willen maken met de hoofdlijnen van het decreet lokaal bestuur.

Doelstelling

Deze opleiding heeft als doel de kennis te verbreden en zicht te krijgen op enerzijds de inhoud van het decreet lokaal bestuur, en anderzijds op de belangrijkste punten waar het decreet lokaal bestuur afwijkt van het gemeentedecreet.

Programma

Tijdens deze workshop gaan we om met volgende thema’s:

 1. Waarom een DLB en totstandkoming?
 2. Inwerkingtreding van het DLB
 3. Gesleutel aan de politieke organisaties
 4. Veranderingen op ambtelijk gebied
 5. Wat moet samen, wat kan samen en wat moet afzonderlijk?
 6. Bronnen

Werkvorm

Deze workshop wordt uiteengezet met behulp van een PowerPointpresentatie.

Docent/trainer

Frank Detremmerie is rechtskundig adviseur bij stad Harelbeke

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:

Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

 • Decreet lokaal bestuur in vogelvlucht
  11 juni 2020
  13:30 - 16:30