Decreet lokaal bestuur in vogelvlucht

Doelgroep

Voor alle ambtenaren en mandatarissen die kennis willen maken met de hoofdlijnen van het decreet lokaal bestuur.

Doelstelling

Deze opleiding heeft als doel de kennis te verbreden en zicht te krijgen op enerzijds de inhoud van het decreet lokaal bestuur, en anderzijds op de belangrijkste punten waar het decreet lokaal bestuur afwijkt van het gemeentedecreet.

Programma

Tijdens deze workshop gaan we om met volgende thema’s:

  1. Waarom een decreet lokaal bestuur (DLB) en hoe kwam het tot stand?
  2. Inwerkingtreding van het DLB
  3. Gesleutel aan de politieke organisaties
  4. Veranderingen op ambtelijk gebied
  5. Wat moet samen, wat kan samen en wat moet afzonderlijk?
  6. Bronnen

Werkvorm

Deze workshop wordt uiteengezet met behulp van een PowerPointpresentatie.

Trainer

Frank Detremmerie is rechtskundig adviseur bij stad Harelbeke


Prijs

75,00€
€ 75 voor abonnees Vonk, € 85 voor niet-abonnees Vonk, vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Data en tijd

Deze opleiding gaat door op:

13:30 - 16;30
donderdag 10 juni 2021

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan.
Beschikbaar aantal Tickets: 56
Inschrijven is niet (meer) mogelijk voor deze sessie, probeer een andere sessie of klik op de knop interesselijst en laat daar jouw gegevens achter. Wij verwittigen jou zodra de opleiding opnieuw georganiseerd wordt.