Decreet lokaal bestuur: grondige studie

Doelgroep

Ambtenaren die over een goede kennis van het decreet lokaal bestuur moeten beschikken met het oog op een dagelijks functioneren binnen een doorsnee Vlaamse gemeente en OCMW.

Voorkennis

Inzicht in de bestuurlijke structuur van België en Vlaanderen strekt tot aanbeveling.

Doelstelling

Na deze opleiding heb je het decreet lokaal bestuur goed onder de knie.

Programma

  • Dag 1: De gemeente als juridisch begrip 
  • Dag 2: De samenstelling van de gemeentelijke bestuursorganen 
  • Dag 3: De werking van de gemeentelijke bestuursorganen 
  • Dag 4: De bevoegdheidsverdeling binnen de gemeente in algemene zin 
  • Dag 5: De gemeentelijke financiën
  • Dag 6: De gemeentelijke diensten en personeel 
  • Dag 7: Verzelfstandiging 
  • Dag 8: Burgerparticipatie, bestuurlijk toezicht en audit 

Werkvorm

Elke cursist ontvangt een eigen syllabus. Er hoort bij de cursus ook een presentatie, waarvan de cursisten een uitprint ontvangen. Bovendien wordt er voldoende ruimte voorzien voor vraagstelling. Bij de eerste vier lessen hoort een oefening. Na elke les krijgen de cursisten een mail met de te kennen leerstof, verdeeld over gesloten en open boek.

Iedere cursist dient te beschikken over de tekst van het gemeentedecreet (taak 1). We quoteren de oefeningen in functie van het examen. Na verloop van de termijn voor het indienen van de oefening stelt de docent een verbetersleutel ter beschikking.

Trainer

Frank Detremmerie is rechtskundig adviseur bij stad Harelbeke

Stijn Lombaert is opgeleid als Handelsingenieur, optie beleidsinformatica, specialisatie in overheidsmanagement. Stijn werkt als bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling voor het provinciebestuur West-Vlaanderen, waar hij dagelijks meehelpt om de strategie en de organisatie op elkaar af te stemmen. Hij is auteur van het boek “Resultaatgericht management in lokale besturen”. Het boek biedt een raamwerk aan lokale besturen om meer resultaatgericht te werken.

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” – G.B. Shaw

Examen

Het examen is schriftelijk, deels open boek. Na iedere les krijgen de cursisten een mail met de te kennen stof, verdeeld over gesloten en open boek.


Prijs

600,00€
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Data en tijd

13:30 - 16:30
7 oktober 2021
De gemeente als juridisch begrip

13:30 - 16:30
14 oktober 2021
De samenstelling van de gemeentelijke bestuursorganen
13:30 - 16:30
21 oktober 2021
De werking van de gemeentelijke bestuursorganen
13:30 - 16:30
28 oktober 2021
De bevoegdheidsverdeling binnen de gemeente in algemene zin
13:30 - 16:30
18 november 2021
De gemeentelijke financiu00ebn
13:30 - 16:30
25 november 2021
De gemeentelijke diensten en personeel
13:30 - 16:30
2 december 2021
Verzelfstandiging
13:30 - 16:30
9 december 2021
Burgerparticipatie, bestuurlijk toezicht en audit
9:00 - 12:00
16 december 2021
Examen

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan.
Beschikbaar aantal Tickets: 25
Inschrijven is niet (meer) mogelijk voor deze sessie, probeer een andere sessie of klik op de knop interesselijst en laat daar jouw gegevens achter. Wij verwittigen jou zodra de opleiding opnieuw georganiseerd wordt.