Decreet lokaal bestuur: grondige studie

Doelgroep

Deze opleiding is er voor alle ambtenaren die over een goede kennis van het decreet lokaal bestuur moeten beschikken.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist. Inzicht in de bestuurlijke structuur van België en Vlaanderen strekt tot aanbeveling.

Doelstelling

Na deze opleiding heb je het decreet lokaal bestuur goed onder de knie.

Programma

Dag 1 – De gemeente als juridisch begrip – Donderdag 6 oktober 2022 van 13u30-16u30

Dag 2 – De samenstelling van de gemeentelijke bestuursorganen – Donderdag 13 oktober 2022 van 13u30 – 16u30

Dag 3 – De werking van de gemeentelijke bestuursorganen – Vrijdag 21 oktober 2022 van 09u00-12u00

Dag 4 – De bevoegdheidsverdeling binnen de gemeente in algemene zin – Donderdag 27 oktober 2022 van 13u30-16u30

Dag 5 – De gemeentelijke financiën – Donderdag 10 november 2022 van 13u30-16u30

Dag 6 – De gemeentelijke diensten en personeel – Vrijdag 18 november 2022 van 09u00-12u00

Dag 7 – Verzelfstandiging – Donderdag 24 november 2022 van 13u30-16u30

Dag 8 – Burgerparticipatie, bestuurlijk toezicht en audit – Donderdag 1 december 2022 van 13u30-16u30

Dag 9 – Presentatie van de paper – presentatie woensdag 14/12/2022 (uren nog te bepalen)

Werkvorm

Er wordt gedoceerd aan de hand van een powerpoint, maar pro-actieve inbreng van de deelnemers wordt ten allen tijde gestimuleerd en verwacht, zowel tijdens de lessen als op het online platform dat hiervoor wordt voorzien. Het platform wordt gezien als een leerpagina die vooral gevoed wordt door de deelnemers zelf onder begeleiding van Vonk.

Trainers

Stijn Lombaert is opgeleid als Handelsingenieur, optie beleidsinformatica, specialisatie in overheidsmanagement. Stijn werkt als bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling voor het provinciebestuur West-Vlaanderen, waar hij dagelijks meehelpt om de strategie en de organisatie op elkaar af te stemmen. Hij is auteur van het boek “Resultaatgericht management in lokale besturen”. Het boek biedt een raamwerk aan lokale besturen om meer resultaatgericht te werken.

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” – G.B. Shaw

Bart Dekoninck is Diensthoofd COOP aan de Provincie West-Vlaanderen

Evaluatie

Paper en presentatie (niet-verplicht, maar wordt sterk aangeraden).

Locatie

Vonk OF hybride

Koning Leopold III laan 41

8200 Sint-Andries

We raden aan om zoveel als mogelijk fysiek aanwezig te zijn, maar indien niet mogelijk, dan kan je hybride meevolgen.


Prijs

675,00€
€ 675 voor abonnees, € 810 voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Hybride

Locatie 2

Hybride

Urenschema

Deze opleiding gaat door op

13u30 - 16u30
Donderdag 6 oktober
Dag 1: De gemeente als juridisch begrip
13u30 - 16u30
Donderdag 13 oktober
Dag 2: De samenstelling van de gemeentelijke bestuursorganen
9u - 12u
Vrijdag 21 oktober
Dag 3: De werking van de gemeentelijke bestuursorganen
13u30 - 16u30
Donderdag 27 oktober
Dag 4: De bevoegdheidsverdeling binnen de gemeente in algemene zin
13u30 - 16u30
Donderdag 10 november
Dag 5: De gemeentelijke financiën
9u - 12u
Vrijdag 18 november
Dag 6: De gemeentelijke diensten en personeel
13u30 - 16u30
Donderdag 24 novermber
Dag 7: Verzelfstandiging
13u30 - 16u30
Donderdag 1 december
Dag 8: Burgerparticipatie, bestuurlijk toezicht en audit
-
Woensdag 14 december
Dag 9: Presentatie van de paper

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan.
Beschikbaar Tickets: 23
Het Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan. ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.