Decreet lokaal bestuur: grondige studie

Doelgroep

Deze opleiding is er voor alle ambtenaren die over een goede kennis van het decreet lokaal bestuur moeten beschikken.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist. Inzicht in de bestuurlijke structuur van België en Vlaanderen strekt tot aanbeveling.

Doelstelling

Na deze opleiding heb je het decreet lokaal bestuur goed onder de knie.

Programma

  • Dag 1: De gemeente als juridisch begrip 
  • Dag 2: De samenstelling van de gemeentelijke bestuursorganen 
  • Dag 3: De werking van de gemeentelijke bestuursorganen 
  • Dag 4: De bevoegdheidsverdeling binnen de gemeente in algemene zin 
  • Dag 5: De gemeentelijke financiën
  • Dag 6: De gemeentelijke diensten en personeel 
  • Dag 7: Verzelfstandiging 
  • Dag 8: Burgerparticipatie, bestuurlijk toezicht en audit 

Werkvorm

Elke cursist ontvangt een eigen syllabus. Er hoort bij de cursus ook een presentatie.  Bovendien wordt er voldoende ruimte voorzien voor vraagstelling. Bij de eerste vier lessen hoort een oefening. Na elke les krijgen de cursisten een mail met de te kennen leerstof, verdeeld over gesloten en open boek.

Iedere cursist dient te beschikken over de tekst van het gemeentedecreet (taak 1). We quoteren de oefeningen in functie van het examen. Na verloop van de termijn voor het indienen van de oefening stelt de docent een verbetersleutel ter beschikking.

Trainers

Stijn Lombaert is opgeleid als Handelsingenieur, optie beleidsinformatica, specialisatie in overheidsmanagement. Stijn werkt als bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling voor het provinciebestuur West-Vlaanderen, waar hij dagelijks meehelpt om de strategie en de organisatie op elkaar af te stemmen. Hij is auteur van het boek “Resultaatgericht management in lokale besturen”. Het boek biedt een raamwerk aan lokale besturen om meer resultaatgericht te werken.

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” – G.B. Shaw

Bart Dekoninck is Diensthoofd COOP aan de Provincie West-Vlaanderen

Examen

Het examen op is schriftelijk, deels open boek.


Prijs

600,00€
€ 600 voor abonnees, € 720 voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!