Decreet gemeentewegen

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Decreet gemeentewegen

Op deze studiedag leer je de achtergrond en de kernprincipes van het decreet kennen. Welke wijzigingen brengt dit mee voor de dagelijkse werking van de gemeenten en de provincie? De bevoegdheden tussen het gemeentelijke, provinciale en Vlaamse bestuursniveau verschuiven grondig. Hierbij gaat het zowel over procedures op het vlak van mobiliteit, vergunningen én ruimtelijk planning. Kortom, een must voor elke ambtenaar en/of beleidsverantwoordelijke die hiermee bezig is.

Doelgroep

Gemeentelijke en provinciale beleidsverantwoordelijken en ambtenaren van de dienst Ruimtelijke Ordening, Omgeving, Mobiliteit, …

Voorkennis

Basiskennis regelgeving ruimtelijke ordening

Doelstelling

Na het volgen van deze opleiding :

 • ken je de achtergrond en kernprincipes van het decreet gemeentewegen
 • weet je welke wijzigingen dit decreet voor de dagelijkse werking van provincie en steden en gemeenten te weeg brengt
 • beschik je over de nodige praktische kennis
 • weet je welke rol de provincie nog kan en zal spelen op het vlak van trage wegen in de toekomst

Programma

 • Toelichting bij het Decreet Gemeentewegen en de wijzigingen aan tal van decreten en regelgeving
 • Achtergrondinformatie, kader en opzet van het decreet, basisprincipes en artikelsgewijze bespreking
 • Toelichting over de rol die de provincie nog kan en zal spelen op het vlak van trage wegen

Werkvorm

Toelichting met mogelijkheid tot vraagstelling

Docent/trainer

 • Johan Braet, Raadgever Omgeving, Kabinet Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Energie en Toerisme
 • Koen Vanneste, dienst mobiliteit en infrastructuur, provincie West-Vlaanderen

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:

Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

 • Decreet gemeentewegen
  22 november 2019
  09:00 - 12:00