Collegagroep overheidsopdrachten

Doelgroep

Deze collegagroep richt zich op iedereen die verantwoordelijk is voor het uitschrijven en opvolgen van overheidsopdrachten binnen een dienst.

Er wordt ingeschreven per bestuur. Afhankelijk van het gekozen thema kan iemand van het bestuur deelnemen aan de collegagroep.

Er wordt verwacht dat de deelnemers actief participeren.

Doelstelling

Concreet toepasbare antwoorden krijgen op vragen omtrent technische/juridische thema’s, bijvoorbeeld verbeteren en vergelijken van offertes, inwinnen van een BAFO, weren van inschrijvers en optreden bij gebrekkige uitvoering.

Inhoud

De bijeenkomst van de collegagroep kan uiteenlopend zijn en is afhankelijk van de input van de deelnemers. Klassiek verloopt deze op de volgende manier:

  • Bespreking van een centraal thema door een deskundige met de mogelijkheid tot vraagstelling (±1u30min.)
  • Pauze (±15 min.)
  • Rondetafelgesprek (± 1u30 min.):
    • Waar is iedereen momenteel mee bezig?
    • Succesverhalen van de leden
    • Hot items
  • Vastleggen van een centraal thema voor de volgende bijeenkomst.

Het is de bedoeling dat deelnemers op voorhand reeds hebben nagedacht over de te bespreken thema’s.

Werkvorm

De ervaringen rond zelfgekozen thema’s worden op gestructureerde wijze en in groep uitgewisseld. Er wordt voldoende interactief gewerkt zodat de tips direct toepasbaar zijn.

Ondersteuning

Elektronisch platform

Begeleiding

Bart Dekoninck fungeert als procesbegeleider in de collegagroep. Hij behaalde een master Rechten en is momenteel Diensthoofd COOP aan de Provincie West-Vlaanderen.

De deskundige wordt gekozen in functie van het thema.


Prijs

420,00€
€ 420/jaar/abonnees Vonk, € 504/ jaar (4 bijeenkomsten/jaar), vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!