Collegagroep organisatiebeheersing

Wil je weten of jouw organisatie goed werkt? Doet ze wat je zou willen dat ze doet? Levert ze voldoende kwaliteit? Werkt ze efficiënt? Wat zijn de belangrijkste werkpunten?

Op deze en vele andere vragen krijg je een antwoord door te werken rond organisatiebeheersing en kwaliteit.

Vonk ondersteunt je hier graag bij! Dit najaar start de collegagroep organisatiebeheersing in lokale besturen’. Naast netwerking biedt deze collegagroep de kans om van elkaar te leren rond thema’s die jullie zelf bepalen. Je kan er goede praktijken uitwisselen, informatie krijgen, workshops volgen en antwoorden krijgen op jouw concrete vragen.

Per bijeenkomst staat een specifiek thema centraal. Je kan telkens kiezen wie je afvaardigt vanuit jouw organisatie. Je kan per bijeenkomst inschrijven met één of meer personen.

Waar mogelijk gaan we een stapje verder en werken we samen om tot concrete producten te komen. Hiertoe is er mogelijkheid om tussendoor met werkgroepjes verder te werken rond een bepaald thema.

We voorzien een flankerend online platform om met elkaar uit te wisselen ter voorbereiding of verwerking van de bijeenkomsten. Qua methodiek wisselen we af volgens wat het best past bij het thema van de bijeenkomst.

Doelgroep

  • Verantwoordelijken voor kwaliteit, beleid en organisatiebeheersing in lokale besturen.
    • Bv: Staf-, beleids- en projectmedewerkers
  • Adviseurs, expertfuncties
  • Medewerkers van de strategische cel
  • Veranderingsmanagers
  • Kwaliteitsmanagers, kwaliteitsverantwoordelijken en -coördinatoren
  • Algemeen directeurs als decretaal verantwoordelijken
  • Adjunct-algemeen directeurs en adjunct-financieel directeurs met organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteit als onderdelen van hun takenpakket en bevoegdheden

Voorkennis

Er is enige voorkennis vereist.

Doelstelling

Netwerken ; uitwisselen van ideeën ; best practices ; delen van ervaringen ; bespreken gemeenschappelijke knelpunten ; samenwerken aan een concreet product ;

Programma

Inschrijven kan per sessie via onderstaande linken

Werkvorm

  • Collegagroep

Trainer

Inge Vromant


Prijs

85,00€
€ 85 per sessie voor abonnees, € 102 per sessie voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Inschrijven kan per sessie via de linken onder het programma