Collegagroep organisatiebeheersing, organisatieontwikkeling en kwaliteit – lokale besturen

Wil je weten of jouw organisatie goed werkt? Doet ze wat je zou willen dat ze doet? Levert ze voldoende kwaliteit? Werkt ze efficiënt? Wat zijn de belangrijkste werkpunten?
Op deze en vele andere vragen krijg je een antwoord door te werken rond organisatiebeheersing en kwaliteit.

Vonk ondersteunt je hier graag bij! Dit najaar start de collegagroep ‘organisatiebeheersing – organisatieontwikkeling en kwaliteit in lokale besturen’ in samenwerking met Ruud Bourmanne. Naast netwerking biedt deze collegagroep de kans om van elkaar te leren rond thema’s die jullie zelf bepalen. Je kan er goede praktijken uitwisselen, informatie krijgen, workshops volgen en antwoorden krijgen op jouw concrete vragen.

Doelgroep

Verantwoordelijken voor kwaliteit, beleid en organisatiebeheersing in lokale besturen.
Bv: Staf-, beleids- en projectmedewerkers
Adviseurs, expertfuncties
Medewerkers van de strategische cel
Veranderingsmanagers
Kwaliteitsmanagers, kwaliteitsverantwoordelijken en -coördinatoren
Algemeen directeurs als decretaal verantwoordelijken
Adjunct-algemeen directeurs en adjunct-financieel directeurs met organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteit als onderdelen van hun takenpakket en bevoegdheden

Voorkennis

Enige voorkennis is vereist.

Doelstelling

 • Netwerken
 • Uitwisselen van ideeën
 • Best practices
 • Delen van ervaringen
 • Bespreken gemeenschappelijke knelpunten

Programma

De bijeenkomst van de collegagroep bestaat telkens uit 3 delen:

 • 9u00- 9u30: onthaal/ netwerking
 • 9u30– 10u45: intervisie / workshop / opleiding deel 1
 • 10u45- 11u15: pauze / netwerking
 • 11u15- 12u30: intervisie / workshop / opleiding deel 2

Bedoeling is om in een eerste bijeenkomst:

 • Kennis te maken
 • Thema’s te bepalen waarrond kan gewerkt worden
 • De ideale methodiek per thema vast te leggen
 • Data vast te leggen voor de volgende bijeenkomsten
 • Indien mogelijk al een eerste thema te bespreken

De inhoud van de volgende bijeenkomsten wordt bepaald tijdens de eerste bijeenkomst. Een procesbegeleider is aanwezig om de collegagroep in goede banen te leiden. Ruud Bourmanne is aanwezig bij de eerste bijeenkomst. Het plannen van de volgende bijeenkomsten gebeurt in overleg tussen Vonk en Ruud. Daarbij wordt de rol van Ruud per bijeenkomst bepaald.

We leggen linken naar het online platform Kwaliteit Beleid en Organisatie.

Wegens het grote aantal inschrijvingen hebben we beslist om de groepen op te splitsen in een voor- en een namiddaggroep. Geef bij inschrijving aan welke groep jouw voorkeur heeft.

Werkvorm

Collegagroep

Trainer

Inhoudelijk: Ruud Bourmanne

Procesbegeleiding: Inge Vromant


Prijs

100,00€
€100/abonnees, €120/niet-abonnees, vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Data en tijd

Deze opleiding gaat door op

09:00 - 12:30
dinsdag 28 september 2021
voormiddaggroep - Geef bij inschrijving jouw voorkeur door
13:30 - 17:00
dinsdag 28 september 2021
namiddaggroep - Geef bij inschrijving jouw voorkeur door
Sold out!