Collegagroep hoofdverpleegkundigen

Doelgroep

Deze opleiding richt zich naar hoofdverpleegkundigen van woonzorgcentra.

Doelstelling

Tijdens de bijeenkomsten verhoog je jouw deskundigheid door uitwisseling van ervaringen met collega’s hoofdverpleegkundigen van andere woonzorgcentra. Ervaringen van anderen helpen je vanuit een andere invalshoek naar een vraagstuk of probleem te kijken.

Programma

Tijdens de intervisie komen diverse thema’s aan bod:

  • het beheer van de uurroosters, arbeidsduur en collectieve arbeidsovereenkomsten
  • het welzijn op het werk: preventie en bescherming op het werk (EDPBW, IDPBW, CPBW, …)
  • het managen van een team: groepsdynamiek, kennisbeheer, kennisoverdracht, tijdsbeheer, vergadertechnieken, onderhandelingstechnieken, projectbeheer, agressiebeheer, efficiënte communicatie, …

Werkvorm

Een professionele procesbegeleider is aanwezig om de collegagroep in goede banen te leiden. Deze begeleider structureert het proces, biedt creatieve werkvormen aan en stimuleert het stellen van vragen. De ervaringen rond zelfgekozen thema’s worden op gestructureerde wijze en in groep uitgewisseld. Er wordt voldoende interactief gewerkt zodat de tips direct toepasbaar zijn.

Trainer

Lieve Van Durme vulde haar basisopleiding licentiaat psychologie o.a. aan met opleidingen in conflictbemiddeling (postgraduaat sociale bemiddeling), procesgericht begeleiden van groepen, systeeminterventies en gezinstherapie, inspirerend coachen.. Als trainer – coach bouwde zij ruime ervaring op in het geven van opleidingen i.v.m. persoonlijke, communicatieve, teamgerichte en leidinggevende competenties. Lieve is een gecertificeerd coach (Center for selfmanagement)  en begeleidt al diverse jaren de intervisiegroep.


Prijs

320,00€
€ 320/jaar/abonnees Vonk, € 384/jaar/niet-abonnees Vonk, vrijgesteld van BTW

Plaats

Vonk Roeselare - Wereldhuis
Hugo Verrieststraat 22, Roeselare, 8800
Sold out!