Collegagroep directies woonzorgcentra

Doelgroep

Je bent verantwoordelijke van een woonzorgcentrum of cluster van meerdere woonzorgcentra. Het zorglandschap staat op een scharnierpunt. Zowel op vlak van personeel, gebruikersgerichte zorg, zorgcoördinatie, financiering en betaalbaarheid, rechtsvorm van uitbating, ontschotting, … zijn de uitdagingen groot. Door de COVID pandemie werden de knelpunten nog meer zichtbaar, maar bracht het eveneens een versnelde veranderingsgolf op gang.  Deze sterk wijzigende context doet organisaties stilstaan bij hun aanpak of organisatievorm. De zorgsector is een boeiende, een verrijkende, maar eveneens een vrij strikt geregelde omgeving. Hoe deze veranderingsgolf in te passen valt binnen bestaande regelgeving is niet altijd eenvoudig.

Omdat er zoveel op je af komt ben je soms niet altijd perfect op de hoogte van de nieuwste wetgevingen of zit je vaak met vragen over de “technische thema’s” van je organisatie. Je wilt graag een antwoord krijgen van een specialist ter zake.

Je voelt de nood om ideeën uit te wisselen met andere directies.

Doelstelling

Tijdens de bijeenkomsten verhoog je jouw deskundigheid door uitwisseling van ervaringen met collega’s. Ervaringen van anderen helpen je vanuit een andere invalshoek naar een vraagstuk of probleem te kijken.

Programma

 • De bijeenkomst van de collegagroep bestaat steeds uit 3 delen:
  • Bespreking van een vastgelegd centraal thema.

  Voor bepaalde thema’s nodigen we een deskundige uit om het thema toe te lichten, met de mogelijkheid tot vraagstelling. (±1u15min.)

  • Pauze (±15 min.)
  • Ronde tafel gesprek (± 1u30 min.)
   • Waar is iedereen momenteel mee bezig?
   • Succesverhalen van de leden
   • Hot items
  • Vastleggen van een centraal thema voor de volgende bijeenkomst (±30min.)

  Een professionele procesbegeleider is aanwezig om de collegagroep in goede banen te leiden.

Werkvorm

Een procesbegeleider is aanwezig om de collegagroep in goede banen te leiden. Deze begeleider structureert het proces, biedt creatieve werkvormen aan en stimuleert het stellen van vragen.

Docent

Carmen Henckens, Vonk


Prijs

420,00€
€ 420 voor abonnees, € 504 voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!