Collegagroep diensthoofden interne poetsdiensten

Doelgroep

Je bent verantwoordelijke van de interne poetsdienst.

Omdat er zoveel op je afkomt voel je de nood om ideeën, werkwijzen, … uit te wisselen met collega’s van andere besturen:

 • Je bent soms niet altijd perfect op de hoogte van de nieuwste wetgevingen
 • Je zit vaak met vragen over communicatie naar jouw medewerkers
 • Je hebt moeite met het opstellen van een efficiënte werkplanning
 • Je ondervindt moeilijkheden met het uitschrijven van een overheidsopdracht voor de aankoop van bepaalde producten

Met andere woorden, je kan een klankbord gebruiken!

Doelstelling

 • Gestructureerd uitwisselen van ervaringen
 • Concreet toepasbare antwoorden formuleren op vragen

Programma

Welke thema’s komen aan bod?

 • Bij inschrijving wordt gepolst bij de deelnemers naar mogelijke topics waarrond graag zou gewerkt worden. Indien gewenst kan een expert of ervaringsdeskundige hiervoor worden uitgenodigd

Werkvorm

 • Ronde tafel gesprek :
  • Waar is iedereen momenteel mee bezig?
  • Succesverhalen van de leden
  • Hot items
  • Problemen
 • Gestructureerd werken rond gemeenschappelijke topics en indien zinvol wordt een extra expert uitgenodigd om een bepaald thema toe te lichten.

Een professionele procesbegeleider is aanwezig om de collega-groep in goede banen te leiden.

Een elektronisch leerplatform staat ter beschikking van de deelnemers om informatie uit te wisselen

Trainer

Ingrid Remmery fungeert steeds als procesbegeleider voor deze collegagroep. Ze wil met veel enthousiasme haar ervaring als internationaal geschoolde coach én voormalig planoloog inzetten ter versterking van de lokale besturen. Ingrid houdt het graag simpel, zonder de complexiteit uit het oog te verliezen. En ze doet dit met een gezonde dosis humor. Je kunt haar tegenkomen als coach, trainer, procesbegeleider of als assessor bij selectie.

 


Prijs

320,00€
€ 320/pp/3 bijeenkomsten/abonnee Vonk, € 384/pp/3 bijeenkomsten/niet-abonnee Vonk, vrijgesteld van BTW.
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!