Collegagroep diensthoofden interne poetsdiensten – start 3 oktober 2019

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Collegagroep diensthoofden interne poetsdiensten

Data en tijdstip

 • donderdag 3 oktober 2019
 • donderdag 12 december 2019

telkens van 13u30 tot 16u30

Prijs

Abonneeprijs: € 185 voor 2 bijeenkomsten, vrijgesteld van BTW

Niet-abonneeprijs: € 222 voor 2 bijeenkomsten, vrijgesteld van BTW

Doelgroep

Je bent verantwoordelijke van de interne poetsdienst van een lokaal bestuur.

Omdat er zoveel op je afkomt voel je de nood om ideeën, werkwijzen, … uit te wisselen met collega’s van andere besturen:

 • Je bent soms niet altijd perfect op de hoogte van de nieuwste wetgevingen
 • Je zit vaak met vragen over communicatie naar jouw medewerkers
 • Je hebt moeite met het opstellen van een efficiënte werkplanning
 • Je ondervindt moeilijkheden met het uitschrijven van een overheidsopdracht voor de aankoop van bepaalde producten

Met andere woorden, je kan een klankbord gebruiken!

Doelstelling

 • Gestructureerd uitwisselen van ervaringen
 • Concreet toepasbare antwoorden formuleren op vragen

Programma

 • Rondetafelgesprek:
  • Waar is iedereen momenteel mee bezig?
  • Succesverhalen van de leden
  • Hot items
  • Problemen
 • Gestructureerd werken rond ingestuurde cases. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse intervisiemethodes afhankelijk van de case.
 • Indien het noodzakelijk blijkt, nodigen we een deskundige uit om een bepaald thema toe te lichten

Een professionele procesbegeleider is aanwezig om de collegagroep in goede banen te leiden.

Een elektronisch leerplatform staat ter beschikking van de deelnemers om informatie uit te wisselen.

Welke thema’s komen aan bod?

Bij inschrijving wordt gepolst bij de deelnemers naar mogelijke topics waarrond graag gewerkt zou worden. Indien gewenst kan een expert of ervaringsdeskundige hiervoor worden uitgenodigd.

Centraal thema

Er wordt gewerkt aan de hand van cases van de deelnemers. De cases zijn sturend voor de thema’s die behandeld worden. Bepaalde bijeenkomsten kunnen aan één thema gewijd worden als dit uit de cases naar voor komt.

Docent

Procesbegeleider: Ingrid Remmery, consultant Vonk.

Groepsgrootte

Maximum 12 personen

 

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:

Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

 • Collegagroep diensthoofden interne poetsdiensten
  3 oktober 2019
  13:30 - 16:30