Collegagroep diensthoofden burgerzaken – start 17 september 2019

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Collegagroep diensthoofden burgerzaken

Data en tijdstip

 • dinsdag 17 september 2019 van 13u30 tot 16u30
 • donderdag 21 november 2019 van 13u30 tot 16u30

Prijs

Abonneeprijs: € 150, vrijgesteld van BTW

Niet-abonneeprijs: € 180, vrijgesteld van BTW

Doelgroep

Voor alle verantwoordelijken van de dienst burgerzaken van een gemeente/stad en zich herkennen in (één van) onderstaande situaties:

 • Je ondervindt moeilijkheden bij de implementatie van bepaalde nieuwe procedures
 • Je zit met bepaalde inhoudelijke vragen en zou graag een antwoord krijgen van een specialist ter zake
 • Je hebt nood aan uitwisseling van ideeën en ervaringen met andere diensthoofden
 • Je wil op de hoogte zijn en blijven van de nieuwste wetgevingen

Bovendien ben je bereid om actief deel te nemen aan de bijeenkomsten, eigen ervaringen te delen met andere diensthoofden en een standpunt in te nemen over bepaalde materies.

Doelstelling

Concreet toepasbare antwoorden krijgen op vragen over thema’s waar een dienst burgerzaken mee in aanraking komt, bijvoorbeeld nieuwe rijbewijzen, vreemdelingenwetgeving, management van een dienst burgerzaken, …

Inhoud

De bijeenkomst van de collegagroep bestaat steeds uit 3 delen:

 • Bespreking van een centraal thema door een deskundige met de mogelijkheid tot vraagstelling (± 1u30 min)
 • Pauze (± 15 min)
 • Ronde tafel gesprek (± 1u30 min)
  • Waar is iedereen momenteel mee bezig?
  • Succesverhalen van de leden
  • Hot items
 • Vastleggen van een centraal thema voor de volgende bijeenkomsten

Een procesbegeleider is aanwezig om de collegagroep in goede banen te leiden.

Centraal thema op 17 september – De implementatie van de modernisering burgerlijke stand

 • Hoe is dit bij de lokale besturen verlopen, wat zijn de hindernissen, hoe kunnen we hieruit leren, …?

Centraal thema op 21 november – Begraafplaatsen

 • Naar aanleiding van het verlopen van de 50-jarige concessies (wet 1971) wordt een toelichting gegeven over het ontgraven, de procedures en de eeuwigdurende concessies.

Werkvorm

De ervaringen rond zelfgekozen thema’s worden op gestructureerde wijze en in groep uitgewisseld. Er wordt voldoende interactief gewerkt zodat de tips direct toepasbaar zijn. Om de kwaliteit van deze collegagroep te garanderen, streven we naar een beperkte groepsgrootte. Iedereen heeft zo voldoende tijd om vragen, opmerkingen en informatie te delen met de groep. Bovendien kunnen cases dan voldoende uitgediept worden.

Docent/trainer

Ingrid Remmery fungeert steeds als procesbegeleider voor deze collegagroep. Ze wil met veel enthousiasme haar ervaring als internationaal geschoolde coach én voormalig planoloog inzetten ter versterking van de lokale besturen. Ingrid houdt het graag simpel, zonder de complexiteit uit het oog te verliezen. En ze doet dit met een gezonde dosis humor. Je kunt haar tegenkomen als coach, trainer, procesbegeleider of als assessor bij selectie.

Nele Lievens fungeert als deskundige voor deze collegagroep. Ze is diensthoofd burgerzaken van stad Lokeren. Ze behaalde haar master Rechten in 2000.

Martine Verbeek fungeert als deskundige voor deze collegagroep. Ze is medewerker bij de gemeente & OCMW Zwijndrecht en verantwoordelijk voor o.a. de administratie van de begraafplaatsen. Bovendien is ze zelfstandig consultant begraafplaatsen in bijberoep.

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:

Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

 • Collegagroep diensthoofden burgerzaken
  17 september 2019
  13:30 - 16:30