Burgerzaken – Burgerlijke stand

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Burgerzaken – burgerlijke stand

 

Doelgroep

Personen werkzaam in een dienst burgerlijke stand, die al voldoende basiskennis hebben verworven

Voorkennis

Je hebt de opleiding ‘introductiepakket burgerzaken’ gevolgd of je hebt al enkele jaren ervaring binnen een dienst burgerzaken en op basis hiervan de nodige voorkennis verworven.

Doelstelling

Na deze opleiding kan je:

 • De specifieke kennis over de wetgeving, die de werking van een dienst burgerzaken-burgerlijke stand stuurt, benoemen.
 • De opgedane kennis toepassen bij de uitoefening van een functie als ambtenaar burgerzaken in een bestuur.

Programma

De opleiding bestaat uit 5 vakken die allemaal samen of los gevolgd kunnen worden

 1. Afstamming – Prof. Dr. Gerd Verschelden
  Tijdens deze opleiding krijg je inzicht in de belangrijkste afstammingsregels die door de burgerlijke stand moeten worden toegepast.
 2. Inleiding internationaal privaatrecht – Nele Lievens
  In deze opleiding leer je het Internationaal Privaatrecht kennen, zodat je enerzijds zelf aan de slag kunt met buitenlandse documenten, en anderzijds zicht krijgt in het omgaan met internationale aspecten van familierelaties.
 3. Nationaliteit: Belg zijn of worden  – Nele Lievens
  Deze opleiding gaat dieper in op de Belgische nationaliteit, zowel aan wie je deze kan toewijzen, als op welke manier je dit het beste doet. Je krijgt inzicht in de taken van de ambtenaar van de burgerlijke stand en het Parket van de Procureur des Konings inzake nationaliteitsdossiers.
 4. Samenleven – Maarten Pylyser
  In deze opleiding leer je de verschillende manieren van samenwonen en de vormvereisten inzake huwelijk en wettelijke samenwoonst kennen. We helpen je ook op weg om de juiste procedures te volgen en relevant bronnenmateriaal terug te vinden.
 5. Overlijden-begraven – Niek Van Thomme
  Je leert de reglementering over begraafplaatsen en lijkbezorging kennen en krijgt inzicht in het begraafplaatsenbeheer. Zo kan je de burgers correct te woord staan.We sluiten deze workshop af met een bezoek aan het crematorium van Brugge.

Werkvorm

We werken met een eigen ontworpen syllabus en onderbouwen deze tijdens de workshops verder met behulp van een PowerPointpresentatie. Verder werken we zeer interactief, waarbij we steeds vertrekken vanuit de werkervaring van de cursisten.

Docenten

Prof. dr. Gerd Verschelden is hoogleraar Familierecht aan de UGent en behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten.

Nele Lievens is zelfstandig consultant – docent burgerzaken. Ze behaalde haar master Rechten in 2000.

Maarten Pylyser is verantwoordelijke van de dienst Burgerzaken voor Stad Oostende.

Niek Van Thomme is coördinator beleids- en managementondersteuning bij het Lokaal bestuur Torhout.

Evaluatie

Schriftelijk open boek examen:

 •  Afstamming- Inleiding internationaal privaatrecht – Belg zijn of worden
 •  Samenleven – Overlijden-begraven

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:

Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

 • Burgerzaken - Burgerlijke stand
  3 oktober 2019
  13:30 - 16:30