Burgerzaken – bevolking

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

 

Doelgroep

Personen werkzaam in een dienst bevolking/, die reeds voldoende basiskennis hebben verworven.

Voorkennis

Het is aangeraden dat de cursisten:

 • de opleiding “Burgerzaken – Introductiepakket” gevolgd hebben
 • OF: reeds enkele jaren ervaring hebben binnen een dienst Burgerzaken en dus de nodige voorkennis verworven hebben via deze ervaring.

Doelstelling

Het verwerven van specifieke kennis m.b.t. de wetgeving die de werking van een dienst burgerzaken-bevolking stuurt.
De verworven kennis kunnen toepassen bij de uitoefening van een functie als ambtenaar burgerzaken in een bestuur.

Programma en docenten

De opleiding bestaat uit 5 vakken die allemaal samen of los gevolgd kunnen worden

Identiteit – 3 lestijden

 • Doornemen van de diverse identiteitsdocumenten.
 • De rol van Belpic en de diverse onderdelen en procedures.
 • Op reis, welk document vereist ? Mogelijke problemen bij minderjarigen, welke mogelijkheden (o.a. Passban) ?
 • Doel van Docstop en Checkdoc.

Docent: Andries Sioen, diensthoofd burgerzaken stad Roeselare.

Wonen en verhuizen – 3 lestijden

 • Wonen en verhuizen : wettelijk kader en belang van registratie
 • Wonen
  • Basisbegrippen
  • Nummering van gebouwen
 • Verhuizen
  • Normale procedures van in- en afschrijving in binnen- en buitenland
  • Uitzonderingsprocedures(ambtshalve inschrijving en schrapping, …)
 • Speciale gevallen(tijdelijke afwezigheid, referentieadres, minderjarigen, …)

Docent: Els Lambrecht, diensthoofd burgerzaken stad Tielt

Rijbewijzen – 6 lestijden
Deel1:

 • Voorwaarden tot verkrijging van een rijbewijs?
  • Leeftijdsvoorwaarden
  • Soorten examens en de examenvoorwaarden
 • Betekenis van een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs of een internationaal rijbewijs?
 • Welk rijbewijs voor welk voertuig en vice versa? – De verschillende categorieën
 • Hoe een rijbewijs aanvragen?
  • De verschillende aanvraagformulieren
  • Het gebruik van mercurius
 • Wat bij diefstal/verlies?

Deel 2 :

 • Toelichting motor rijbewijs (categorie A)
 • Rijbewijs categorie C & D
  • Betekenis van de medische keuring
  • Betekenis van de vakbekwaamheid
 • Omwisseling van een buitenlands rijbewijs
  • Verschil tussen EER onderdanen en niet EER onderdanen
 • Verval van het recht tot sturen
  • Gevolgen?
  • Hoe registeren?

Docent: Andries Sioen, diensthoofd burgerzaken stad Roeselare

Vreemdelingen – 12 lestijden

 • Algemeenheden: grondslag, historiek, bronnen, toepassingsveld, politieke en administratieve bevoegdheden verblijfsreglementering
 • Overzicht verblijfsstatuten: bevoorrechte en gemeenrechtelijke verblijfsstatuten (unieburgers en derdelanders), toegang tot grondgebied, kort en lang verblijfsrecht, einde verblijfsrecht, …
 • Praktijkgericht overzicht van bestaande verblijfsdocumenten en -procedures
 • Onderscheid tussen verblijfsdocumenten en nationaliteits-, identiteits- en reisdocumenten
 • Overzicht specifieke bepalingen rijksregister i.v.m. vreemdelingen
 • Verblijfsstatuut als basis voor ganse rechtspositie vreemdeling

Docent: Nik Vanderscheuren, adjunct van de directie Loket Migratie – Dienst Burgerzaken stad Gent en vrijwillig medewerker Vakgroep Publiekrecht Ugent.

Verkiezingen – 6 lestijden

 • Algemene begrippen en principes, soorten verkiezingen, kiesagenda en formulieren, taken van het gemeentebestuur, verkiesbaarheid en onverenigbaarheid, voorbereiding van de stemming, de stemming, de stemopneming, de geldigverklaring van de verkiezingen.

Docent: Heidi Godderis, adviseur bij de Vlaamse Overheid en relatiebeheerder namens het agentschap Binnenlands Bestuur voor West-Vlaanderen.

Werkvorm

Doceren en interactieve bespreking vanuit de werkervaring van de cursisten. Eigen syllabi en presentaties.

Locatie

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:
Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

 • Burgerzaken - bevolking
  12 maart 2018
  09:00 - 17:00