Burgerlijke stand – Samenleven (6 uur)

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Burgerzaken – burgerlijke stand – Samenleven (6 uur)

Doelstelling

Deze opleiding is gericht op het updaten van kennis en het verfijnen van de vaardigheden:

 •  Kennis
  • Kennis van de verschillende manieren van samenwonen
  • Kennis van de vormvereisten en de te volgen procedures inzake huwelijk en wettelijke samenwoonst
  • Kennis van detectie en te volgen procedures bij schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoonst
 • Vaardigheden
  • Een overzicht van de diverse vormen van samenleven kunnen benoemen
  • De grote lijnen van deze procedures kunnen omschrijven
  • Het relevante bronnenmateriaal terugvinden
  • Burgers op een correcte wijze te woord kunnen staan

Inhoud

Doorheen de opleiding leer je:

 • Wat een wettelijke samenwoning is
 • Enkele algemeenheden: grondslag, historiek, toepassingsveld en administratieve bevoegdheden van het samenwonen.
 • Samenlevingsvormen volgens het wetboek van internationaal privaatrecht
 • Hoe een bespreking van een huwelijk en een voltrekking van het huwelijk aangeven
 • De definitie van en het omgaan met een schijnhuwelijk en schijn-wettelijke samenwoning
 • Hoe de ontbinding van het huwelijk uiteen te zetten en de taken van de burgerlijke stand hierbij

Werkvorm

De theoretische uiteenzetting wordt ondersteund aan de hand van een PowerPointpresentatie. Verder wordt de inhoud verrijkt met praktijkvoorbeelden en tal van oefeningen. De cursist ontvangt een uitgebreide syllabus over de theoretische inhoud van deze opleiding.

Docent

Maarten Pylyser is verantwoordelijke van de dienst Burgerzaken voor Stad Oostende.

 

 

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:

Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

 • Burgerzaken - burgerlijke stand: Samenleven
  25 november 2019
  13:30 - 16:30