Burgerlijke stand – Overlijden – begraven

Doelstelling

Deze opleiding is gericht op het updaten van kennis en het verfijnen van de vaardigheden:

Kennis

 • Kennis inzake reglementering begraafplaatsen en lijkbezorging
 • Inzicht in begraafplaatsenbeheer

Vaardigheden

 • Na de opleiding is de cursist in staat om de meest courante loketsituaties te behandelen.
 • De cursus geeft inzicht in het ontstaan en het waarom van een aantal regels. Op die wijze wordt een toetsingskader meegegeven om complexere vraagstellingen te benaderen.
 • Er wordt een ruimer kader geschetst op het vlak van begraafplaatsbeheer. Ruimtelijke beperkingen worden gecombineerd met nieuwe inzichten wat betreft het inrichten van (park)begraafplaatsen.
 • Burgers op een correcte wijze te woord kunnen staan.

Inhoud

 • Inleiding – historiek
 • Begraafplaatsen
  • Begraafplaatsen en crematoria
  • Concessies
 • Lijkbezorging
  • Kisting en vervoer van lijken
  • Vormen van lijkbezorging
  • Begraving / crematie
  • Graftekens

Werkvorm

 • Syllabus met toepassingsoefeningen
 • Bezoek aan het crematorium van Brugge

Trainer

Niek Van Thomme is coördinator beleids- en managementondersteuning bij het Lokaal bestuur Torhout.


Prijs

160,00€
€ 160 voor abonnees Vonk, € 180 voor niet-abonnees, vrijgesteld van BTW
Online

Plaats

Online
online

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan.
Beschikbaar aantal Tickets: 100
Inschrijven is niet (meer) mogelijk voor deze sessie, probeer een andere sessie of klik op de knop interesselijst en laat daar jouw gegevens achter. Wij verwittigen jou zodra de opleiding opnieuw georganiseerd wordt.