Burgerlijke stand – Overlijden – begraven

Doelstelling

Deze opleiding is gericht op het updaten van kennis en het verfijnen van de vaardigheden:

Kennis

 • Kennis inzake reglementering begraafplaatsen en lijkbezorging
 • Inzicht in begraafplaatsenbeheer

Vaardigheden

 • Na de opleiding is de cursist in staat om de meest courante loketsituaties te behandelen.
 • De cursus geeft inzicht in het ontstaan en het waarom van een aantal regels. Op die wijze wordt een toetsingskader meegegeven om complexere vraagstellingen te benaderen.
 • Er wordt een ruimer kader geschetst op het vlak van begraafplaatsbeheer. Ruimtelijke beperkingen worden gecombineerd met nieuwe inzichten wat betreft het inrichten van (park)begraafplaatsen.
 • Burgers op een correcte wijze te woord kunnen staan.

Inhoud

 • Inleiding – historiek
 • Begraafplaatsen
  • Begraafplaatsen en crematoria
  • Concessies
 • Lijkbezorging
  • Kisting en vervoer van lijken
  • Vormen van lijkbezorging
  • Begraving / crematie
  • Graftekens

Werkvorm

 • Syllabus met toepassingsoefeningen
 • Bezoek aan het crematorium van Brugge

Trainer

Niek Van Thomme is coördinator beleids- en managementondersteuning bij het Lokaal bestuur Torhout.


Prijs

160,00€
€ 160 voor abonnees Vonk, € 180 voor niet-abonnees, vrijgesteld van BTW
Online

Plaats

Online
online
Sold out!