Burgerlijke stand – nationaliteit (meerderjarigen)

Doelgroep

Ambtenaren die werken op een dienst burgerzaken en recent in dienst gekomen zijn of hun kennis willen opfrissen. Er is geen voorkennis vereist

Doelstelling

Deze opleiding is gericht op het updaten van kennis en het verfijnen van de vaardigheden:

 •  Kennis
  • Weten aan wie en hoe de Belgische nationaliteit kan worden toegekend
  • Weten wie de Belgische nationaliteit kan verkrijgen en hoe dat wordt uitgevoerd
  • Inzicht krijgen in de taken van de ambtenaar van de burgerlijke stand en het Parket van de Procureur des Konings betreffende nationaliteitsdossiers
 • Vaardigheden
  • Het relevante bronnenmateriaal terugvinden.
  • Burgers op een correcte wijze te woord kunnen staan

Inhoud

 • Algemeenheden: wettelijk kader, toepassingsveld, administratieve bevoegdheden
 • Het toekennen, het verkrijgen en het verlies van de Belgische nationaliteit
 • Naturalisatie
 • Praktische voorbeelden en oefeningen

Werkvorm

We werken met een theoretische uiteenzetting aan de hand van een syllabus en koppelen de theorie aan de praktijk. Daarvoor gebruiken we tal van praktijkvoorbeelden, artikelen en andere soorten oefeningen.

Trainer

Nele Lievens is zelfstandig consultant – docent burgerzaken. Ze behaalde haar master Rechten in 2000.

Locatie

Online via Teams

 


Prijs

150,00€
€150/abonnees Vonk, €180/niet-abonnees, vrijgesteld van BTW
Online

Plaats

Online
online

Urenschema

Deze opleiding gaat door op

09u00 - 12u00
dinsdag 29 november 2022
09u00 - 12u00
donderdag 1 december 2022

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan.
Beschikbaar Tickets: 15
Het Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan. ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.