Burgerlijke stand – Inleiding internationaal privaatrecht (6 uur)

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Burgerzaken – burgerlijke stand: Inleiding internationaal privaatrecht (6 uur)

Data en tijdstip

Prijs

Abonneeprijs: € 100, vrijgesteld van BTW
Niet-abonneeprijs: € 120, vrijgesteld van BTW

Doelstelling

 • Kennis van de wetgeving Internationaal Privaatrecht, teneinde beter te functioneren als ambtenaar burgerzaken.
 • Vaardigheden
  • Zelf aan de slag kunnen met buitenlandse documenten of in staat zijn om na te gaan hoe men met internationale aspecten van familierelaties moet omgaan.
  • Burgers op een correcte wijze te woord kunnen staan.

Inhoud

Internationaal Privaatrecht:
bespreking van de wetgeving die familiale situaties regelt waaraan een grensoverschrijdend aspect is verbonden

 • Inleidende begrippen
 • Huwelijk
 • Echtscheiding
 • Afstamming

We illustreren de theorie aan de hand van concrete casussen die in de groep worden behandeld.

Werkvorm

 • Doceren met eigen presentatie en interactieve bespreking vanuit de werkervaring van de cursisten
 • Uitwerken van de materie aan de hand van realistische casussen die we gezamenlijk bespreken

Docenten

Sanne Konings en Joke Kusters, stafmedewerkers Steunpunt Internationaal Privaatrecht, Kruispunt Migratie-Integratie vzw.

 

 

Locatie

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:
Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

 • Burgerzaken - burgerlijke stand: Inleiding internationaal privaatrecht
  11 september 2017
  13:30 - 16:30