Burgerlijke stand – Belg zijn of worden

Doelgroep

Ambtenaren die werken op een dienst burgerzaken en recent in dienst gekomen zijn of hun kennis willen opfrissen. Er is geen voorkennis vereist

Doelstelling

Deze opleiding is gericht op het updaten van kennis en het verfijnen van de vaardigheden:

 •  Kennis
  • Weten aan wie en hoe de Belgische nationaliteit kan worden toegekend
  • Weten wie de Belgische nationaliteit kan verkrijgen en hoe dat wordt uitgevoerd
  • Inzicht krijgen in de taken van de ambtenaar van de burgerlijke stand en het Parket van de Procureur des Konings betreffende nationaliteitsdossiers
 • Vaardigheden
  • Het relevante bronnenmateriaal terugvinden.
  • Burgers op een correcte wijze te woord kunnen staan

Inhoud

 • Algemeenheden: wettelijk kader, toepassingsveld, administratieve bevoegdheden
 • Het toekennen, het verkrijgen en het verlies van de Belgische nationaliteit
 • Naturalisatie
 • Praktische voorbeelden en oefeningen

Werkvorm

We werken met een theoretische uiteenzetting aan de hand van een syllabus en koppelen de theorie aan de praktijk. Daarvoor gebruiken we tal van praktijkvoorbeelden, artikelen en andere soorten oefeningen.

Trainer

Nele Lievens is zelfstandig consultant – docent burgerzaken. Ze behaalde haar master Rechten in 2000.


Prijs

195,00€
€195/abonnees Vonk, €215/niet-abonnees, vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!