Burgerlijke stand – Afstamming

Doelgroep

Ambtenaren die werken op een dienst burgerzaken en recent in dienst gekomen zijn of hun kennis willen opfrissen. Er is geen voorkennis vereist.

Doelstelling

Deze opleiding is gericht op het updaten van kennis en het verfijnen van de vaardigheden:

KENNIS

 • Inzicht verwerven in de ratio van de belangrijkste afstammingsregels die door de ambtenaar/beambte van de burgerlijke stand moeten worden toegepast
 • Inzicht krijgen in de regels rond de familienaam (wanneer oude naamregels toepassen, wanneer nieuwe naamregels toepassen, wanneer een is een keuze toepasselijk recht mogelijk etc.)
 • Inzicht verkrijgen in het verwerken van betwistingen en vaststelling vaderschap in DABS en welke gevolgen deze betwistingen hebben op de naam
 • Inzicht verkrijgen in het onderscheid tussen oorspronkelijke en adoptieve afstamming en verwerken adopties

VAARDIGHEDEN

 • Burgers met vragen omtrent de afstamming of de naam van hun kind adequaat kunnen adviseren
 • In staat zijn om de juridische vader en de moeder in de geboorteakte van het kind op te nemen
 • Een erkenningsdossier kunnen opstarten

 

Inhoud

Belgisch afstammingsrecht

 • Vaststelling van vaderschap en meemoederschap binnen het huwelijk: het vermoeden van vaderschap en de uitzonderingen daarop
 • Erkenning door vader of meemoeder: grondvoorwaarden en modaliteiten, aangifte van erkenning, frauduleuze erkenning
 • Afstamming bij een transgender

Vaststelling van de familienaam

 • Oude regels
 • Nieuwe regels moeder, vader, meemoeder
 • Naam na erkenning door vader, meemoeder
 • Overgangsbepaling

Hoe een vonnis betwisting en vaststelling vaderschap verwerken?

Werkvorm

Doceren met eigen presentatie en interactieve bespreking vanuit de werkervaring van de cursisten

Uitwerken van de materie aan de hand van realistische casussen die we gezamenlijk bespreken

Trainer

Nele Lievens, zelfstandig trainer en experte


Prijs

150,00€
Abonneeprijs €150, niet-abonneeprijs: €180 - vrijgesteld van BTW (broodjeslunch inbegrepen)
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Urenschema

Deze opleiding gaat door op

09u00 - 16u00
donderdag 13 oktober 2022

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan.
Beschikbaar Tickets: 19
Het Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan. ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.