Bevolking – Vreemdelingenwetgeving

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor alle personen die meer kennis willen vergaren van de vreemdelingenwetgeving. Er is geen voorkennis vereist.

Doelstelling

Na het volgen van de opleiding ben je vertrouwd met de elementaire uitgangspunten van de Belgische en Europese verblijfswetgeving. Je hebt een overzicht  van de diverse verblijfsprocedures en krijgt inzicht in de grote lijnen ervan. Je bent in staat om het relevante bronnenmateriaal terug te vinden

Programma

  • Algemeenheden: grondslag, historiek, bronnen, toepassingsveld, politieke en administratieve bevoegdheden verblijfsreglementering
  • Overzicht verblijfsstatuten: bevoorrechte en gemeenrechtelijke verblijfsstatuten (unieburgers en derdelanders), toegang tot grondgebied, kort en lang verblijfsrecht, einde verblijfsrecht, …
  • Praktijkgericht overzicht van bestaande verblijfsdocumenten en -procedures
  • Onderscheid tussen verblijfsdocumenten en nationaliteits-, identiteits- en reisdocumenten
  • Overzicht specifieke bepalingen rijksregister i.v.m. vreemdelingen
  • Verblijfsstatuut als basis voor ganse rechtspositie vreemdeling

Werkvorm

  • Theoretische uiteenzetting aan de hand van PowerPointpresentatie praktijkvoorbeelden
  • Opbouw praktijkgerichte procedureschema’s via modellen van verblijfsdocumenten
  • Syllabus
  • Vreemdelingenwet en vreemdelingenbesluit

Trainer

Reza Kermani is opleider van de Federale Politie


Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Momenteel is deze opleiding nog niet ingepland. Vul jouw gegevens in op de interesselijst, wij contacteren jou zodra de opleiding ingepland staat.