Bevolking – Vreemdelingenwetgeving

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor alle personen die meer kennis willen vergaren van de vreemdelingenwetgeving. Er is geen voorkennis vereist.

Doelstelling

Na het volgen van de opleiding ben je vertrouwd met de elementaire uitgangspunten van de Belgische en Europese verblijfswetgeving. Je hebt een overzicht  van de diverse verblijfsprocedures en krijgt inzicht in de grote lijnen ervan. Je bent in staat om het relevante bronnenmateriaal terug te vinden

Programma

  • Algemeenheden: grondslag, historiek, bronnen, toepassingsveld, politieke en administratieve bevoegdheden verblijfsreglementering
  • Overzicht verblijfsstatuten: bevoorrechte en gemeenrechtelijke verblijfsstatuten (unieburgers en derdelanders), toegang tot grondgebied, kort en lang verblijfsrecht, einde verblijfsrecht, …
  • Praktijkgericht overzicht van bestaande verblijfsdocumenten en -procedures
  • Onderscheid tussen verblijfsdocumenten en nationaliteits-, identiteits- en reisdocumenten
  • Overzicht specifieke bepalingen rijksregister i.v.m. vreemdelingen
  • Verblijfsstatuut als basis voor ganse rechtspositie vreemdeling

Werkvorm

  • Theoretische uiteenzetting aan de hand van PowerPointpresentatie praktijkvoorbeelden
  • Opbouw praktijkgerichte procedureschema’s via modellen van verblijfsdocumenten
  • Syllabus
  • Vreemdelingenwet en vreemdelingenbesluit

Trainer

Reza Kermani is opleider van de Federale Politie


Prijs

300,00€
€ 300 voor abonnees, € 330 voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Data en tijd

Deze opleiding gaat door verspreid over meerdere dagen

09:00 - 16:00
donderdag 14 oktober 2021
09:00 - 16:00
donderdag 21 oktober 2021

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan
Beschikbaar aantal Tickets: 19
Inschrijven is niet (meer) mogelijk voor deze sessie, probeer een andere sessie of klik op de knop interesselijst en laat daar jouw gegevens achter. Wij verwittigen jou zodra de opleiding opnieuw georganiseerd wordt.