Begeleiden van collega’s/stagiairs/vrijwilligers op de werkvloer

Een nieuwe collega, een stagiair, een vrijwilliger begeleiden op de werkvloer, het is niet steeds evident. Tijdens deze opleiding willen we je handvaten en kaders aanreiken die jou kunnen helpen bij het opnemen van deze rol.

Doelgroep

Voor alle medewerkers werkzaam in lokale besturen die (nieuwe) mensen (zonder hiërarchische band) op de werkvloer begeleiden en een optimale groeicurve en samenwerking willen nastreven.

Doelstelling

De deelnemer kan taakgerichte feedback geven aan de collega/stagiair/vrijwilliger. De deelnemer kan enkele handvaten toepassen om duidelijke werkafspraken te maken met collega’s/stagiairs/vrijwilligers. Bovendien weet de deelnemer enkele voordelen te benoemen van diversiteit op de werkvloer.

Programma

Deel 1: De eigen rol als collega-begeleider
• Hoe kijk ik naar mijn nieuwe collega?
• Wat wordt van mij verwacht als collega-begeleider?
• Waar ligt mijn grens: wat kan ik doen en waar eindigt mijn rol als begeleider?

Deel 2: Effectief communiceren
• De communicatiestroom
• Hoe geef ik op een constructieve manier uitleg?
• Duidelijke afspraken maken in een werkomgeving
• Hoe geef ik feedback volgens de regels van de kunst?
• Belangrijke vaardigheden: actief luisteren, samenvatten, doorvragen.
• Hoe stel ik me coachend op bij problemen, met aandacht voor het groeiproces van de ander?

Deel 3: Een effectieve aanpak van moeilijkere situaties
• Samen analyseren waar je momenteel zelf knelpunten ondervindt, en deze bruikbaar en constructief aanpakken.

Werkvorm

We werken sterk interactief aan de hand van aangereikte schema’s, concrete begeleiding, werken in kleine groepjes en een groepsdiscussie.

Trainer

Lieve Van Durme werkt als consultant bij Vonk. Zij vulde haar basisopleiding licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen o.a. aan met opleidingen in conflictbemiddeling (postgraduaat bemiddeling), procesgericht begeleiden van groepen, coaching, systeeminterventies en gezinstherapie. Als trainer – gecertificeerd coach bouwde zij ruime ervaring op in het geven van opleidingen i.v.m. persoonlijke, communicatieve, teamgerichte en leidinggevende competenties. Lieve is erkend sociaal bemiddelaar.


Prijs

150,00€
€150/abonnee Vonk, €165 niet-abonnee, vrijgesteld van BTW
Online

Plaats

Online
online
Sold out!