BBC 2020 – Beleidsrapporten en boekhouding

Doelgroep

Mandatarissen en ambtenaren die inzicht willen verwerven in de beleidsrapporten BBC. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Doelstelling

Praktische kennis verwerven in de beleidsrapporten van de BBC, met extra aandacht voor de wijzigingen in BBC 2020. Ook algemene begrippen omtrent beleidsplanning en gemeentefinanciën komen aan bod.

Programma

Een praktische toelichting voor wie inzicht wil verwerven in de opbouw van de beleidsrapporten.. Er wordt vertrokken vanuit de meest recente regelgeving (decreet lokaal bestuur en BBC 2020) en alle relevante documenten worden behandeld.

  • De strategische nota binnen de meerjarenplanning
  • Prioritaire actieplannen/ prioritaire acties
  • De financiële nota binnen de meerjarenplanning
  • De evenwichtscriteria ( resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge)
  • Consolidatie van gemeente en OCMW
  • De aanpassingen aan het meerjarenplan
  • De jaarrekening en haar realisaties
  • Organisatiebeheersing: focus op budgetbewaking Investeringen en BBC 2020
  • Basisrubrieken binnen exploitatie
  • De ontvangsten- en uitgavencyclus

Werkvorm

Interactieve benadering binnen een theoretisch kader.

Trainer

Kurt Parmentier, algemeen directeur gemeente Wevelgem


Prijs

150,00€
€ 150/pp/abonnee Vonk, € 165/pp/niet-abonnee Vonk, (lunch inbegrepen), vrijgesteld van BTW
Online

Plaats

Online
online

Data en tijd

Deze opleiding gaat door op

09:00 - 16:00
dinsdag 11 mei 2021

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan
Beschikbaar aantal Tickets: 11
Inschrijven is niet (meer) mogelijk voor deze sessie, probeer een andere sessie of klik op de knop interesselijst en laat daar jouw gegevens achter. Wij verwittigen jou zodra de opleiding opnieuw georganiseerd wordt.