Basisopleiding overheidsopdrachten

Doelgroep

Alle ambtenaren – zonder voorkennis – die een basiskennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten wensen te verwerven of wensen op te frissen.

Doelstelling

Na deze workshop:

  • Kan de cursist de belangrijke principes en begrippen van overheidsopdrachten uitleggen.
  • Kan de cursist beoordelen wat de meest geschikte procedure is voor het plaatsen van een overheidsopdracht.
  • Kent de cursist de belangrijkste aandachtspunten bij het opmaken van een bestek.
  • Weet de cursist wat de nodige stappen zijn bij het plaatsen van een overheidsopdracht.

Programma

Dag 1: Tijdslijn, principes en begrippen  – Bart Dekoninck

Dag 2: Opmaken bestek en keuze procedure – Bart Dekoninck

Dag 3: Gunnen –  Bart Vandeputte

Dag 4: uitvoeren –  Bart Vandeputte

Dag 5: Practicum – Bart Vandeputte

Werkvorm

  • Theoretische uiteenzetting geïllustreerd met tal van praktijkvoorbeelden
  • Voldoende ruimte voor vraagstelling
  • Practicum met cases en oefeningen, inclusief ondersteuning van de trainer

Trainers

  • Bart Vandeputte is jurist bij stad Roeselare
  • Bart Dekoninck is Diensthoofd COOP bij provincie West-Vlaanderen

Evaluatie

Schriftelijk examen met open boek op dinsdag 7 juni 2022 van 9u tot 12u


Prijs

385,00€
€ 385 voor abonnees Vonk, € 462 voor niet-abonnees Vonk, vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Urenschema

De opleiding gaat door op

13:30 - 16:30
maandag 2 mei 2022
Tijdslijn, principes en begrippen
13:30 - 16:30
maandag 9 mei 2022
Opmaken bestek en keuze procedure
13:30 - 16:30
maandag 16 mei 2022
Gunnen
13:30 - 16:30
maandag 23 mei 2022
Uitvoeren
9:00 - 12:00
maandag 30 mei
Practicum
Sold out!