BA5: vakbekwame

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Caritas voor alle personeelsleden die de gevaren moeten kunnen inschatten van de uit te voeren werken en gepaste maatregelen moeten kunnen nemen om deze risico’s te elimineren.

Er zijn namelijk wettelijke verplichtingen om deze mensen gepast op te leiden. Deze verplichtingen kan je lezen op deze pagina: wetgeving BA4-BA5

Wie de opleiding BA5 wil volgen, neemt eerst deel aan de opleiding BA4 of heeft een attest dat niet ouder is dan 1 jaar.

Doelstelling

Na deze opleiding kunnen de cursisten correct en veilig welomschreven werkzaamheden uitvoeren aan elektrische installaties en werken in een omgeving van elektrische installaties, al dan niet onder spanning.

Programma

  • Introductie: afstemming van de opleiding op de cursisten (vooropleiding, aard van opdrachten en activiteiten, vereiste kennis en vaardigheden, …)
  • Relevante programmapunten behandelen met als doel de risico’s en gevaren aan hun eigen werkzaamheden te leren kennen: regelgeving, uitwendige invloeden, (on)rechtstreekse aanraking, elektrisch materiaal, overstromen, brandwonden, brand, ontploffing, werkzaamheden, basisregels, veiligheidsafstanden, vitale 7, ongevallen en risico’s, TT/IT/IU/IM/TN net …

Werkvorm

Tijdens de opleiding worden verschillende werkvormen gehanteerd. Vooreerst gaan we theoretisch in op bepaalde aspecten. De theorie wordt altijd gedemonstreerd aan de hand van voorbeelden. Er is ruim voldoende tijd voor vraagstelling en inbreng van eigen casussen. Als laatste voeren we de opdrachten uit, zodat de cursist de knepen van het vak aanleert. Er is een schriftelijke evaluatie aan gekoppeld over de kennis van de cursisten.

Trainer

De opleiding staat onder leiding van een ervaren trainer van BTV Academy. Zij geven opleidingen rond veiligheid en kwaliteit.

Examen

Schriftelijke evaluatie van de kennis van de cursisten.


Prijs

195,00€
€195/pp/abonnee Vonk, €234/pp/niet-abonnee Vonk, vrijgesteld van BTW
(Abonneeprijs BA4+BA5: €390, vrijgesteld van BTW – Niet-abonneeprijs = BA4+BA5: €468, vrijgesteld van BTW, wil je ook BA4 volgen? Schrijf je dan apart in.)
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Data en tijd

Deze opleiding gaat door op

9:00 - 16:00
dinsdag 21 september 2021
Sold out!