BA4: gewaarschuwde

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Caritas voor alle personeelsleden die werken in de omgeving van elektrische installaties, al dan niet onder spanning, zoals onderhoudswerken aan gebouwen, onderhoud, groenvoorzieningen, … .

Er zijn namelijk wettelijke verplichtingen om deze mensen gepast op te leiden. Deze verplichtingen kunt u op deze pagina lezen: wetgeving BA4-BA5

Doelstelling

Na deze opleiding kunnen de cursisten correct en veilig welomschreven werkzaamheden uitvoeren in de omgeving van elektrische installaties, al dan niet onder spanning.

Programma

  • Introductie: afstemming van de opleiding op de cursisten (vooropleiding, aard van opdrachten en activiteiten, vereiste kennis en vaardigheden, …)
  • Relevante programmapunten behandelen met als doel de risico’s en gevaren aan hun eigen werkzaamheden te leren kennen: regelgeving, uitwendige invloeden, (on)rechtstreekse aanraking, elektrisch materiaal, overstromen, brandwonden, brand, ontploffing, werkzaamheden, basisregels, veiligheidsafstanden, vitale 7, ongevallen en risico’s, …

Werkvorm

Tijdens de opleiding worden verschillende werkvormen gehanteerd. Vooreerst gaan we theoretisch in op bepaalde aspecten via het geven van een uitleg. De theorie wordt altijd gedemonstreerd aan de hand van voorbeelden. Er is ruim voldoende tijd voor vraagstelling en inbreng van eigen casussen. Als laatste voeren we de opdrachten uit, zodat de cursist de knepen van het vak aanleert.

Trainer

De opleiding staat onder leiding van een ervaren trainer van BTV Academy. Zij geven opleidingen rond veiligheid en kwaliteit.

Examen

Schriftelijke evaluatie van de kennis van de cursisten


Prijs

195,00€
€195/pp/abonnee Vonk, €215/pp/niet-abonnee Vonk, vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Data en tijd

De opleiding gaat door op:

09:00 - 16:00
dinsdag 7 september 2021

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan.
Beschikbaar aantal Tickets: 2
Inschrijven is niet (meer) mogelijk voor deze sessie, probeer een andere sessie of klik op de knop interesselijst en laat daar jouw gegevens achter. Wij verwittigen jou zodra de opleiding opnieuw georganiseerd wordt.