Assertief omgaan met de klant – erkende opleiding via dienstencheques voor huishoudhulpen

Plaats

Inhuis
Wij verzorgen deze opleiding ook in jouw organisatie. Vraag vrijblijvend een inhuisofferte aan

Als huishoudhulp ontmoet je een brede waaier aan klanten, de ene klant is al meer respectvol voor de huishoudhulp en/of de geleverde diensten dan de andere. Om een werkbare relatie met de klant uit te bouwen of te onderhouden, is het belangrijk dat de huishoudhulp weet hoe hij/zij het best reageert in diverse situaties.

Doelstelling

De deelnemers kennen:

  • krijgen zicht op de kenmerken van assertief gedrag;
  • begrijpen hoe een (interne) spanning wordt opgebouwd;
  • krijgen handvaten aangereikt om om te gaan met agressie.

De deelnemers kunnen:

  • de eigen signalen sneller detecteren (bijvoorbeeld het voelen opkomen van frustratie);
  • grenzen afbakenen;
  • opkomen voor zichzelf met respect voor de klant.

Hoe we te werk gaan

De deelnemers krijgen theoretische inzichten aangereikt. De klemtoon van de opleiding ligt echter op de praktijk. De deelnemers krijgen voldoende tijd om vragen te stellen. We raden groepen aan van minimum 6 en maximum 15 personen.

Tijdsduur en prijs

Deze opleiding kan voor 4u of 6u (= 2x3u) worden aangeboden. Het tarief bedraagt 140 euro/uur (vrijgesteld van BTW) + verplaatsingsvergoeding.

Bij de vorming van 6u is het mogelijk om het geleerde toe te passen op de werkvloer en na enige tijd een terugkommoment te organiseren. Zo kan het leerrendement verhoogd worden.

Vonk hecht echter veel belang aan de afstemming van de opleiding aan de exacte opleidingsnood van de klant. Daarom wordt de exacte opleidingsduur bepaald in samenspraak met de klant, afhankelijk van de exacte doelstellingen en gewenste diepgang. (Deze opleidingsduur kan dus gaan van een inspiratiesessie van 1 u tot een compleet opleidingstraject van meerdere bijeenkomsten).

Dienstencheques

Voor deze opleidingen beschikt Vonk over een goedkeuring in het kader van het Opleidingsfonds Dienstencheques. Dit betekent dat een dienstencheque-onderneming een gedeeltelijke terugbetaling kan aanvragen voor deze opleidingen.

Hiervoor moet het aanvraagformulier tot terugbetaling volledig ingevuld bezorgd worden aan het secretariaat opleidingsfonds dienstencheques vóór 30 juni van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de opleiding werd gevolgd.

Krijg je graag meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag: [email protected] of op 050 40 34 52.


Plaats

Inhuis
Wij verzorgen deze opleiding ook in jouw organisatie. Vraag vrijblijvend een inhuisofferte aan