Archiefbeheer – instapcursus

Doelgroep

Alle ambtenaren die in hun dienst  met de voorbereiding op de archivering van documenten bezig zijn (=finaliteit).

Ambtenaren die in een archief werkzaam zijn of zullen zijn (= voorbereiding op specialisatie)

Er is geen voorkennis vereist.

Doelstelling

 • Kennis krijgen van de verplichtingen die bestaan voor het archiveren (archiefregelgeving en basiskennis over de daaruit voortvloeiende archieforganisatie).
 • Kennis krijgen en kunnen toepassen van documentenbeheer en voorbereiding op de archivering van documenten
 • Inzicht krijgen in het belang van registratie, ordening, schoning en selectie van documenten in de dynamische fase (zowel op papier als digitaal) en dit kunnen toepassen met het oog op latere permanente archivering
 • Kennismaking met een archief
 • Inzicht krijgen inzake archiefwerking en archiefaanpak in de praktijk

Programma

 • Archiefregelgeving en archieforganisatie (3u)
 • Documentenregistratie
  • Omgaan met documenten in de dynamische fase
  • Voorbereiding archivering (schonen, gebruik selectielijst, opmaak overdrachtslijst)
  • Digitaal documentenbeheer (6u)
 • Plaatsbezoek archief (3u)

Werkvorm

Deze workshop wordt uiteengezet met behulp van een PowerPointpresentatie. Op het einde is er een plaatsbezoek voorzien.

Evaluatie

Eindproef (paper)

Trainer

 • Isabel Verheire is archiefconsulente provinciaal archief bij de Provincie West-Vlaanderen
 • Hannes Vanhauwaert is Stads- en OCMW-archivaris bij de stad Tielt

Prijs

300,00€
€ 300 voor abonnees, € 360 voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Data en tijd

Deze opleiding gaat door verspreid over meerdere dagen

09:00 - 12;00
maandag 4 oktober 2021
09:00 - 12:00
maandag 11 oktober 2021
09:00 - 12:00
maandag 18 oktober 2021
09:00 - 12:00
donderdag 28 oktober 2021
plaatsbezoek
Sold out!