Aan de slag met beleidsrapporten

Doelgroep

Mandatarissen en ambtenaren die inzicht willen verwerven in de beleidsrapporten BBC.

Voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist.

Doelstelling

Praktische kennis verwerven in de beleidsrapporten van de BBC, met extra aandacht voor de wijzigingen in BBC 2020. Ook algemene begrippen omtrent beleidsplanning en gemeentefinanciën komen aan bod.

Programma

  • De strategische nota binnen de meerjarenplanning
  • Prioritaire actieplannen/ prioritaire acties.
  • De financiële nota binnen de meerjarenplanning
  • De evenwichtscriteria ( resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge)
  • Consolidatie van gemeente en OCMW
  • De aanpassingen aan het meerjarenplan
  • De jaarrekening en haar realisaties
  • Organisatiebeheersing: focus op budgetbewaking Investeringen en BBC 2020
  • Basisrubrieken binnen exploitatie
  • De ontvangsten- en uitgavencyclus.

Werkvorm

Interactieve benadering binnen een theoretisch kader.

Trainer

Kurt Parmentier , algemeen directeur gemeente Wevelgem.


Prijs

150,00€
€150 voor abonnees en €180 voor niet abonnees. Vrijgesteld van BTW. (Broodjeslunch inbegrepen).
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Urenschema

Deze opleiding gaat door op

9u - 16u
Dinsdag 25 oktober 2022

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan aantal aan.
Beschikbaar Tickets: 20
Het Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan aantal aan. ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.