Starten met werken aan werkbaar werk: de scan

werkbaarheidscheque

Werkbaar werk, je wil er als organisatie iets aan doen, maar hoe begin je daaraan? Een goede basis is een werkbaarheidsscan.

Wat is de werkbaarheidsscan?

De werkbaarheidsscan vormt de nulmeting bij herhaalde metingen rond werkbaarheid. We baseren ons voor de scan op de 5 A’s:

  • arbeidsomstandigheden,
  • arbeidsverhoudingen,
  • arbeidsvoorwaarden,
  • arbeidsinhoud,
  • arbeidsorganisatie.

In overleg met jouw organisatie gaan we dieper in op bepaalde aspecten, bijvoorbeeld de work-life balance of het hybride werken.

Hoe verloopt de scan?

De scan bestaat uit een online vragenlijst, en kan voor bepaalde groepen ook op papier of begeleid afgenomen worden.

De resultaten van de bevraging vertalen we naar concrete acties op korte, middellange en lange termijn. We stellen zowel preventieve als curatieve acties voor en bespreken deze met jou.

Indien je dit wenst maken we een actieplan op en kunnen we de uitvoering van bepaalde acties begeleiden.

Waarom een scan uitvoeren?

De werkbaarheidsscan past binnen de verplichtingen van een lokaal bestuur vanuit de welzijnswet. Deze wet verplicht lokale besturen om een risicoanalyse uit te voeren rond psychosociale belasting en om te werken rond stress binnen de organisatie.

Vonk is erkend in het kader van werkbaarheidsscans!

Geen lokaal bestuur maar wel een social profit organisatie? Des te beter! Vonk is erkend in het kader van de werkbaarheidscheques: je kan bij Vonk voordelig de scan laten uitvoeren.

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend via inge.vromant@apbvonk.be of op 0491 86 18 96.

Deze vind je wellicht ook leuk