Samenwerkingsverbanden

 • het Leaderproject van VDAB: Samenwerking uitbouwen om tewerkstellingskansen van kansengroepen te verhogen.
 • Rode kruis: Samenwerkingsovereenkomst hartveilige Gemeente
 • VEB: Het Vlaams Energiebedrijf werd in 2012 opgericht door de Vlaamse Overheid als extern verzelfstandig agentschap van privaat recht. Het heeft een centrale plaats tussen de overheid als verbruiker van energie en de private markt van dienstverleners. Het VEB werkt zeer flexibel waardoor ze kunnen kiezen om energie aan te kopen op de kortetermijnmarkt. Deze tarieven zijn gemiddeld goedkoper dan de langetermijnmarkten.
 • WVI: West-Vlaamse intercomunale : Deelnemers ondersteunen bij de uitvoering van hun taken, samenwerking tussen de deelnemers bevorderen en de groepen van deelnemende gemeenten ondersteunen bij de ontwikkeling van hun streek
 • Vlabo : Vlaanderen Bouwt vzw
 • Farys: zwembad en sportcomplex
 • Fluvius: Exploitatie van het distributienetbeheer elektriciteit en aardgas
 • De watergroep: levering van water
 • Achthoek: Afstemmen van het culturele aanbod in de regio door aangepaste cultuurcommunicatie. Het aanbod bekend maken bij een ruim publiek en culturele ontwikkelingen in de regio stimuleren
 • IVVO: Intercommunale voor vuilverwijdering en verwerking in Veurne en ommeland. Afvalbeheer van al haar publieke deelnemers
 • IWVA: Intercommunale waterleidingmaatschappij van Veurne-ambacht : Watervoorziening
 • MIVOS: Midden West-Vlaams overleg voor de sport
 • TMVS: Tussengemeentelijke Maatschappij voor Service: De studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende diensten op het vlak van logistiek, projectorganisatie, aankoop, facility management, HRM, infrastructuurmanagement, ICT, service management, en aanverwante en de uitvoering ervan
 • TMVW : Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening: Integraal waterbeheer verrichten wat betreft de watervoorziening, waterzuivering en de waterbeheersing

 

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties op dit document.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.