De postbakoefening: hoe komt het tot stand en op welke manier wordt het gebruikt?

selectie gesprek postbakoefening (6)

Voorjaar 2020 ontwikkelden we een nieuwe postbakoefening. Onze stagiair Dennis werkte hier aan mee en vertelt jou in deze blog hoe we dit aanpakten.

Wat is een postbakoefening?

Een postbakoefening is een selectie-instrument dat vaak onderdeel is van een assessment center of psychotechnische proef.

In deze oefening plaatsen we de kandidaat in een bepaalde functie en krijgt hij/zij te maken met een fictieve mailbox. De kandidaat krijgt de taak om de mailbox te bekijken en acties te ondernemen binnen een bepaalde tijdsduur. De assessoren krijgen tijdens de nabespreking met de kandidaat zicht op een reeks competenties zoals: plannen & organiseren, adviseren, besluitvaardigheid, samenwerken, etc.

Vonk kiest in het ontwikkelen van een postbakoefeningen altijd voor een overheidscontext. Dit zodat de herkenbaarheid voor kandidaten die solliciteren voor een functie binnen de overheid maximaal is.

Aanpak ontwikkeling postbakoefening

Na het brainstormen en bepalen van de functie die de kandidaten zullen bekleden in de postbakoefening, werden er diepte-interviews afgenomen met functiehouders.

Het doel van deze interviews is om een zeer diepgaand zicht te krijgen op de functie-inhoud en de organisatiecontext, maar ook op de vaak voorkomende, realistische situaties om in onze cases te verwerken.

Hierna zochten we linken tussen de verschillende interviews om zo een fictieve mailbox op te stellen die een zo betrouwbaar mogelijke weergave geeft van de werkelijkheid.

Na veel schrijf- en revisiewerk startten we eind 2019 met de experimentele fase. In deze fase werd een steekproef aan de volledige test onderworpen. We gingen na of er voldoende variatie mogelijk is in de antwoorden van kandidaten en of de verschillende competenties sterk genoeg tot uiting kwamen.

Met het resultaat van deze experimentele fase werden een aantal laatste kleinere wijzigingen aangebracht om de postbak te finaliseren. Na een grondige spellings- en grammaticacheck is de  nieuwe postbakoefening klaar voor gebruik!

Besluit

We kunnen besluiten dat onze nieuwe postbakoefening succesvol en bruikbaar is om als volwaardig selectie-instrument te hanteren in assessment centers en psychotechnische proeven.

De postbakoefening heeft bovendien een grote indruksvaliditeit. Kandidaten ervaren deze oefening als een goede, betrouwbare test. De cases in de postbakoefening zijn vlot herkenbaar en realistisch, waardoor kandidaten zich gemakkelijk kunnen inleven en hun normale manier van werken kunnen laten zien.

Meer informatie?

Onze postbakoefeningen worden ingezet in de assessment centers die Vonk organiseert.

Heb je vragen of interesse voor ons aanbod op het vlak van selectie? Neem dan vrijblijvend contact op met onze consultant Lara via 050 40 31 53 of lara.vermeulen@apbvonk.be

Deze vind je wellicht ook leuk