Netwerk ervaringsuitwisseling voor handhavers milieu en ruimtelijke ordening.

In het “Netwerk ervaringsuitwisseling voor handhavers milieu en ruimtelijke ordening” wordt dieper ingegaan op handhaving vanuit:

  • Het milieuhandhavingsdecreet
  • De VCRO
  • Klachtenbehandeling

Methodiek en werkwijze

De ervaringsuitwisseling bestaat uit 4 workshops met een interactieve bespreking van cases en praktijkproblemen van cursisten, onder de deskundige begeleiding van Els Roggeman.

Van deelnemers wordt verwacht dat ze actief deelnemen, bij voorkeur op basis van praktijkcases die, bij voorkeur, vooraf worden overgemaakt zodat de begeleider deze kan voorbereiden.

Door een samenwerking met PAULO,de bestuursschool voor Oost-Vlaanderen, wordt de groep uitgebreid met Oost-Vlaamse collega’s.

We komen 4 keer per schooljaar samen: 2 keer in het najaar en 2 keer in het voorjaar, afwisselend in Gent en Brugge.

Het digitaal community platform Marktplein 1, de digitale ontmoetingsplaats waar informatie en professionals van lokale besturen samenkomen, biedt tussen de sessies door, extra gelegenheid om elkaar vragen te stellen en cases uit te wisselen. nAansluitend of voorafgaand op elke bijeenkomst is een broodjeslunch voorzien, die een extra kans voor informele uitwisseling en netwerking vormt.

Deelnemers uit Oost-Vlaanderen kunnen inschrijven via .

nDoelgroep

Medewerkers van lokale besturen, intercommunales of politie die

•tmet milieuhandhaving en/of handhaving RO bezig zijn

•tervaringsuitwisseling willen met collega’s uit andere besturen

•tbereid zijn om eigen praktijkcases in te brengen

Voorkennis

Je hebt zelf handhavingsbevoegdheden en/of je pakt in de praktijk klachten, of overtredingen aan.

Doelstelling

Je leert concreet toepasbare antwoorden formuleren op vragen die vanuit de groep zelf komen, enerzijds door een deskundige ter zake, anderzijds door ervaringsuitwisseling binnen de groep

Programma – inhoud

In het “Netwerk ervaringsuitwisseling voor handhavers milieu en ruimtelijke ordening” wordt dieper ingegaan op handhaving vanuit:

•tHet milieuhandhavingsdecreet

•tDe VCRO

•tKlachtenbehandeling

Werkvorm

Interactieve sessies onder begeleiding van een deskundige. We moedigen deelnemers aan om vooraf cases over te maken zodat deze aan de begeleider kunnen worden bezorgd en op de sessies besproken kunnen worden.

Trainer

Els Roggeman is verantwoordelijke ondersteuning handhaving milieu en ruimtelijke ordening bij de provincie Antwerpen. Zij is tevens actief bij de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM).

Locatie

Gent & Brugge

nn

Programma - details

Netwerk ervaringsuitwisseling voor handhavers milieu en ruimtelijke ordening

Datum: maandag 9 oktober | Uur: 09:30 - 13:30 | Locatie: PAULO Gent

Netwerk ervaringsuitwisseling voor handhavers milieu en ruimtelijke ordening

Datum: dinsdag 5 december | Uur: 12:30 - 16:30 | Locatie: Kasteel Tillegem

Netwerk ervaringsuitwisseling voor handhavers milieu en ruimtelijke ordening

Datum: dinsdag 27 februari | Uur: 09:30 - 13:30 | Locatie: PAULO Gent

Netwerk ervaringsuitwisseling voor handhavers milieu en ruimtelijke ordening

Datum: woensdag 15 mei | Uur: 12:30 - 16:30 | Locatie: PH Boeverbos zaal 1
DatumTijd
09-10-202309:30 - 13:30
05-12-202312:30 - 16:30
27-02-202409:30 - 13:30
15-05-202412:30 - 16:30

Prijs

€320,- (abonnee, incl. btw)

Beschikbare plaatsen

3

Klik om je aan de wachtlijst toe te voegen
Klik om onze nieuwsbrief te ontvangen
Klik voor een in-huis offerte
Klik indien je nog meer vragen hebt

Inschrijven


Stap 1 van 3

Vul de organisatie aan