Introductie omgeving : module 2 : Vergunningen ruimtelijke ordening

Tijdens deze opleiding verwerf je een basiskennis over ruimtelijke planning. Je hebt geen voorkennis of specifieke ervaring nodig.

Doelgroep

Ambtenaren zonder specifieke ervaring die een basiskennis over ruimtelijke planning willen verwerven. Er is geen voorkennis vereist.

Doelstelling

Kennen :

De cursus biedt een inzicht welke handelingen vergunningsplichtig, meldingsplichtig en vrijgesteld zijn van vergunningsplicht. Daarnaast wordt stil gestaan bij de criteria waaraan een vergunningsaanvraag moet worden getoetst.

Kunnen :

De cursus kan een leidraad zijn bij de beoordeling van omgevingsaanvragen (stedenbouwkundige handelingen), alsook bij het nagaan welke handeling al dan niet vergunningsplichtig/meldingsplichtig of vrijgesteld is van vergunningsplicht

Programma

Deze module kadert in de opleiding omgeving en heeft tot doel een introductie en actualisatie te geven van de regelgeving Ruimtelijke ordening en milieu met volgende 5 modules:

Module 1: Planning ruimtelijke ordening

Module 2: Vergunningen ruimtelijke ordening

Module 3: Vergunningen milieu, natuur en handel

Module 4: Omgevingsvergunning

Module 5: Handhaving ruimtelijke ordening

Programma module 2:

  • Vrijstellingen
  • Meldingsplicht
  • Vergunningsplicht
  • Inhoudelijke beoordeling

Werkvorm

Hoorcollege aan de hand van een powerpoint

 

nn

Programma - details

Introductie omgeving : module 2 : Vergunningen ruimtelijke ordening

Datum: dinsdag 3 oktober | Uur: 09:00 - 16:00 | Locatie: PH Boeverbos zaal 1
DatumTijd
03-10-202309:00 - 16:00

Prijs

€240,- (abonnee, incl. btw)

Beschikbare plaatsen

7

Klik om je aan de wachtlijst toe te voegen
Klik om onze nieuwsbrief te ontvangen
Klik voor een in-huis offerte
Klik indien je nog meer vragen hebt

Inschrijven


Stap 1 van 3

Vul de organisatie aan