Intervisie Referentiepersonen Dementie 2024

Doelgroep

Referentiepersonen dementie of personen die vaak rond dementie werken binnen het woonzorgcentrum

Doelstelling

Via intervisie proberen we een antwoord te vinden op complexe casussen in een woonzorgcentrum

Programma

Er wordt gewerkt aan de hand van een interactieve methodiek die de verschillend lagen in de casus aan bod breng. Via een duidelijke probleemomschrijving wordt naar een oplossing gezocht

Werkvorm

De werkvormen zijn erg gevarieerd. We brengen mensen samen om een beperk aantal casussen per sessie te bespreken. Iedereens inbreng wordt gestimuleerd om zo oplossingsgericht te denken. De methodiek van intervisie wordt de eerste bijeenkomst toegelicht aan alle deelnemers. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij op voorhand nadenken over casussen die zij op de intervisie willen brengen. We gaan steeds op zoek naar casussen waar elke deelnemer iets uit kan meenemen naar de eigen voorziening. Interactie staat op de voorgrond. Van iedereen wordt een actieve inbreng gestimuleerd.

Trainer

Karel Hermans heeft 20 jaar gewerkt bij het OCMW Knokke-Heist waar hij voornamelijk gewerkt heeft rond netwerkvorming en samenwerking. Hij was een 8-tal jaar overlegcoördinator. Daar kwam hij in aanraking met complexe casussen. Daarnaast is hij extern vormingsmedewerker voor het expertisecentrum Dementie Foton. Sinds 2014 begeleidt hij ook intervisiegroepen voor de sector ouderenzorg binnen Caritas West-Vlaanderen.

Programma - details

Sessie 1: Intervisie Referentiepersonen Dementie 2024

Datum: vrijdag 1 maart | Uur: 09:00 - 12:00 | Locatie: APB Vonk

Sessie 2: Intervisie Referentiepersonen Dementie 2024

Datum: vrijdag 17 mei | Uur: 09:00 - 12:00 | Locatie: APB Vonk

Sessie 3: Intervisie Referentiepersonen Dementie 2024

Datum: vrijdag 27 september | Uur: 09:00 - 12:00 | Locatie: APB Vonk

Sessie 4: Intervisie Referentiepersonen Dementie 2024

Datum: vrijdag 13 december | Uur: 09:00 - 12:00 | Locatie: APB Vonk
DatumTijd
01-03-202409:00 - 12:00
17-05-202409:00 - 12:00
27-09-202409:00 - 12:00
13-12-202409:00 - 12:00

Prijs

€490,- (abonnee, incl. btw, niet-abonnees betalen 20% meer)

Beschikbare plaatsen

13

Klik om je aan de wachtlijst toe te voegen
Klik om onze nieuwsbrief te ontvangen
Klik voor een in-huis offerte
Klik indien je nog meer vragen hebt

Inschrijven


Stap 1 van 3

Vul de organisatie aan