Intervisie beleidsmedewerkers regie BKO (BOA-BAR West-Vlaanderen) 2024 – NM Groep

Werk je als regisseur of beleidsmedewerker buitenschoolse kinderopvang en activiteiten (BOA)? Of ben je aangeduid als trekker BOA in jouw gemeente? Dan is deze regionale uitwisseling iets voor jou!Hoe breng je de noden van kinderen en gezinnen in kaart? Hoe kan je de rol van het lokaal bestuur als regisseur en actor scheiden van elkaar? Hoe motiveer je scholen om mee te werken? Hoe ga je om met weerstand bij partners? Waar loop je tegenaan bij de uitwerking van een lokaal BOA-beleid?De vragen en thema’s die we gaan bespreken, bepalen jullie als deelnemer zelf. Dit kan gaan over het plan van aanpak, maar evengoed over het opstarten en onderhouden van een netwerk met partners, het opmaken van een omgevingsanalyse, nadenken over een visie, inzetten van regie-instrumenten…nNaast netwerking met regionale collega’s, biedt deze regionale uitwisseling de kans om van elkaar te leren over onderwerpen en uitdagingen in kader van het decreet BOA die jullie zelf bepalen.n

Doelgroep

Regisseurs of beleidsmedewerkers buitenschoolse kinderopvang en activiteiten (BOA).

Doelstelling

-tKennis verwerven & delen m.b.t. de krijtlijnen van het nieuwe BOA decreet

-tUitwisseling van ervaringen aan de hand van concrete casussen

Programma

n

De vragen en thema’s die we gaan bespreken, bepalen jullie als deelnemer zelf. Verschillende invullingen zijn mogelijk:

n

•tJe krijgt een duidelijke toelichting bij de huidige en toekomstige BOA-regelgeving, bij diverse beleidsinitiatieven en de actualiteit.

•tJe wisselt uit met collega’s en VVSG-medewerkers over wat deze (toekomstige) regelgeving, beleid en actualiteit concreet betekent voor jouw lokaal bestuur.

•tJe maakt kennis met werkinstrumenten en methodieken van VVSG-medewerkers en collega’s die jou bij de uitrol van het decreet BOA kunnen helpen.

•tJe krijgt ruimte om vragen te stellen over alles waar je als lokale regisseur/trekker BOA mee te maken hebt. En om daarover uit te wisselen samen met collega’s en VVSG-medewerkers.

•tJe krijgt tips en advies van collega’s en VVSG-medewerkers bij jouw vragen, cases en uitdagingen en je helpt je collega’s zelf ook bij hun concrete vragen.

•tJe wordt geïnspireerd door lokale partijen van collega’s in andere steden en gemeenten, en kan je lokale praktijk ook met hen delen.

•tJe wordt gemotiveerd om aan de slag te gaan met concrete uitdagingen van het decreet BOA.

•tJe engageert je om vooraf je leervragen te bezorgen en nadien ook terug te koppelen over de ondernomen acties.

Werkvorm

n

Intervisie

Trainer

n

Ingrid Remmery – Procesbegeleider Vonk

Sara Schroé – Stafmedewerker VVSG

n

nnn

Programma - details

Intervisie beleidsmedewerkers regie BKO (BOA-BAR West-Vlaanderen) 2024 - NM Groep

Datum: donderdag 8 februari | Uur: 13:30 - 16:30 | Locatie: Vonk

FOUT

Datum: donderdag 8 februari | Uur: 13:30 - 16:30 | Locatie: Vonk

Intervisie beleidsmedewerkers regie BKO (BOA-BAR West-Vlaanderen) 2024 - NM Groep

Datum: donderdag 30 mei | Uur: 12:30 - 16:30 | Locatie: Vonk

Intervisie beleidsmedewerkers regie BKO (BOA-BAR West-Vlaanderen) 2024 - NM Groep

Datum: dinsdag 5 november | Uur: 13:30 - 16:30 | Locatie: Vonk
DatumTijd
08-02-202413:30 - 16:30
08-02-202413:30 - 16:30
30-05-202412:30 - 16:30
05-11-202413:30 - 16:30

Prijs

€290,- (abonnee, incl. btw, niet-abonnees betalen 20% meer)

Beschikbare plaatsen

15

Klik om je aan de wachtlijst toe te voegen
Klik om onze nieuwsbrief te ontvangen
Klik voor een in-huis offerte
Klik indien je nog meer vragen hebt

Inschrijven


Stap 1 van 3

Vul de organisatie aan