Heads Up Overheidsopdrachten (webinarreeks)

De 5 provinciale bestuursscholen slaan de handen in elkaar. Samen bieden we overheden en andere organisaties die de regels van de overheidsopdrachten moeten volgen een boeiende reeks webinars aan.

Wat is het concept?

Een reeks van 5 webinars van 1 uur, waarin telkens één specialist één specifiek topic onder de loep neemt.

De basisprincipes van het besproken topic worden bondig, overzichtelijk én praktisch meegegeven.

Voor wie?

De webinars richten zich in eerste instantie tot medewerkers die al een basis overheidsopdrachten hebben, maar die rond bepaalde topics een opfrissing kunnen gebruiken. Uiteraard zijn ook alle andere geïnteresseerden welkom.

Vernieuwend concept!

Ons vernieuwend concept: JE BETAALT NIET PER DEELNEMER, MAAR PER BESTUUR! Of anders gezegd: als (iemand uit) jouw bestuur zich inschrijft, kan men een onbeperkt aantal deelnemers inschrijven.

Wanneer?

We voorzien de webinars elke vrijdag tussen 11u en 12u. Kort en bondig dus!

Prijs?

200 euro/bestuur voor een reeks van 5 webinars van 1uur.

Door de samenwerking tussen de bestuursscholen kunnen we jou dus de beste sprekers aanbieden tegen de laagste prijs in de markt!

Data, onderwerpen & sprekers?

 • 26/5/2023: Wijzigingen aan de opdracht – Bart Noppe
 • 02/06/2023: Marktverkenning en herzieningsformules – Marc De Caster
 • 09/06/2023: Opdrachten van beperkte waarde – Triadens
 • 16/06/2023: Duurzaam aankopen – Sofie Logie
 • 23/06/2023: De leidend ambtenaar – Lotte Ottevaere

Mis deze topwebinars niet en schrijf je nu in!

Let op! We vragen wel dat iedereen die van een bestuur deelneemt zich apart inschrijft bij wijze van registratie, zodat we iedereen de juiste linken kunnen bezorgen. Als je inschrijft krijg je voor elk webinar een link.

De prijzen die getoond worden zijn deze voor abonnees. Niet-abonnees betalen 20% meer. Ontdek de voordelen van het Vonk-abonnement.

Prijzen incl. BTW.

Bekijk onze algemene voorwaarden.

Voor de prijs van 200 euro (abonneeprijs) kan een onbeperkt aantal deelnemers van dit bestuur deelnemen aan de 5 webinars. We zullen de inschrijver vragen om alle namen van de deelnemers van het bestuur door te geven zodat we iedereen de juiste link kunnen bezorgen.

Programma - details

Wijzigingen aan de opdracht

Datum: Vrijdag 26 mei 2023 | Uur: 11:00 - 12:00 | Locatie: Online

Inhoud

Een overheidsopdracht wordt idealiter volledig uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden die werden opgenomen in de opdrachtdocumenten in combinatie met de offerte van de gegunde opdrachtnemer. Toch blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht soms een wijziging nodig. Deze korte samenvatting geeft een overzicht van de meest gebruikte wijzigingsmogelijkheden en hun toepassingsvoorwaarden, die door de aanbestedende overheid kunnen worden aangewend tijdens de uitvoering van de opdracht.

 • overzicht van de meest gebruikte wijzigingsgronden op initiatief aanbestedende overheid
 • inzicht in toepassingsvoorwaarden

Over de lesgever

Bart Noppe is adviseur overheidsopdrachten bij stad Leuven en kan bogen op een jarenlange praktijkervaring in overheidsopdrachten. Hij is regelmatig spreker op opleidingen in de materie overheidsopdrachten.

Marktverkenning en herzieningsformules

Datum: Vrijdag 02 juni 2023 | Uur: 11:00 - 12:00 | Locatie: Online

Inhoud

Voorafgaandelijk aan het afwegen van de toepasselijke procedure(s) dient er een belangrijke voorbereidende fase te gebeuren: de marktverkenning. Een goede marktverkenning zal je in staat stellen een beter bestek te schrijven en de juiste procedure toe te passen. Omdat een bestek meestal de offertes krijgt die het verdient, zorg je maar beter voor een zorgvuldige voorbereiding van de opdracht. Maak tijd voor kwaliteit!

Gezien de volatiele markt van de laatste jaren, zal in dit webinar ook stilgestaan worden bij mogelijke herzieningsformules.

Over de lesgever

Marc De Caster werkte jarenlang voor de overheid, in het bijzonder de stad Gent. In zijn job verwierf hij ruime ervaring en bijzondere expertise omtrent overheidsopdrachten. Als gepensioneerde beoefent hij die materie nog steeds, nu als hobbyist.

Opdrachten van beperkte waarde

Datum: Vrijdag 09 juni 2023 | Uur: 11:00 - 12:00 | Locatie: Online

Inhoud

Tijdens het webinar wordt ingezoomd op de opdrachten van beperkte waarde of de zogenaamde aanvaarde facturen. Kleinere overheidsopdrachten, tot een geraamd bedrag van 30.000 euro excl. btw, kunnen op een zeer soepele wijze toegewezen worden zonder dat er een formele plaatsingsprocedure aan te pas komt. Doch zijn er veel valkuilen aan verbonden naast de beperkte regels waar we tijdens het webinar op inzoomen.

Opdrachten van beperkte waarde:

 • Begripsomschrijving
 • Wettelijk kader
 • Do's & don'ts
 • Valkuilen
 • Praktische tips

Over de lesgever

Triadens is een expertisebureau voor overheidsopdrachten en in tendermanagement, met als zaakvoerder Tessa Jordens en Ellen Triangle, die beiden vanuit hun eigen achtergrond een stevige expertise inzake overheidsopdrachten hebben opgebouwd.

Duurzaam aankopen

Datum: Vrijdag 16 juni 2023 | Uur: 11:00 - 12:00 | Locatie: Online

Inhoud

Duurzaam aankopen valt eigenlijk uiteen in twee onderdelen: Sociale ondernemingen enerzijds (kansarmen, mindervaliden, lokale ondernemeningen (toegangsvoorwaarden, selectiecriteria, gunnings- en uitvoeringsvoorwaarden)) en milieugebonden zaken anderzijds (ontwerpen en gebruik, zakelijke rechten erfpacht bijv. op zonnepanelen).

In dit webinar krijgt u de belangrijkste aandachtspunten mee om feilloos duurzaam aan te kopen.

Over de lesgever

Sofie Logie is een van 's lands topspecialisten in het overheidsopdrachtenrecht en in publiek-private samenwerking. Daarnaast heeft zij een grote expertise in het onderwijsrecht, ambtenarenrecht, lokale belastingen, verzelfstandiging en concessies. Sofie werd aanbevolen in The Legal500 editie 2021.

De leidend ambtenaar

Datum: Vrijdag 23 juni 2023 | Uur: 11:00 - 12:00 | Locatie: Online

De leidend ambtenaar is belast met de leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht. Hij is dus een sleutelfiguur bij de uitvoering van een overheidsopdracht en verdient bijgevolg de nodig aandacht.

Tijdens deze korte, maar krachtige opleiding zetten we de belangrijkste principes nog even op een rijtje:

 • Wie kan worden aangesteld als leidend ambtenaar?
 • Wat zijn zijn bevoegdheden en door wie worden deze bepaald?
 • Wat als de leidend ambtenaar zijn bevoegdheden te buiten gaat?

Over de lesgever

Lotte Ottevaere is vennoot en zaakvoerder van het advocatenkantoor Eeckhout-Ottevaere. Zij studeerde aan de KULeuven en de FUSL Brussel. Zij behandelt voornamelijk dossiers van gunning en uitvoering van overheidsopdrachten en doceert ruimtelijke ordening en stedenbouw aan de Hogeschool Gent.

DatumTijd
26-05-202311:00 - 12:00
02-06-202311:00 - 12:00
09-06-202311:00 - 12:00
16-06-202311:00 - 12:00
23-06-202311:00 - 12:00

Prijs

€200,- (abonnee, incl. btw)

Beschikbare plaatsen

36

Klik om je aan de wachtlijst toe te voegen
Klik om onze nieuwsbrief te ontvangen
Klik voor een in-huis offerte
Klik indien je nog meer vragen hebt

Inschrijven