Collegagroep organisatiebeheersing 4/4

Inhoud

Elk lokaal bestuur is bezig met organisatiebeheersing. De formele regels zijn terug te vinden in Hoofdstuk 5, Afdeling 1 van het Decreet over het lokaal bestuur (art. 217 – 220). Daarnaast is er ook de “Leidraad organisatiebeheersing lokale besturen” waarin doelstellingen rond organisatiebeheersing staan, alsook risico’s en beheersmaatregelen worden aangehaald die lokale besturen moeten helpen bij het uitbouwen van een degelijke organisatiebeheersing.

Maar meer nog dan de geschreven “regels” kunnen besturen van elkaar leren op basis van hun praktijkervaringen met organisatiebeheersing.

De Collegagroep organisatiebeheersing biedt de mogelijkheid aan besturen om, onder begeleiding, met elkaar in interactie te gaan, vragen te stellen, ideeën uit te wisselen en kennis te delen. Deelnemers kunnen zelf topics aanbrengen en we gaan op zoek naar goede praktijken en experten die hun kennis willen delen.

Doelgroep

Medewerkers van lokale besturen die actief aan de slag zijn rond organisatiebeheersing.

Programma

We spelen graag in op concrete vragen van deelnemers en actuele topics.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn, onder meer:

  • Projectmanagement
  • Hoe kan je je voorbereiden op een audit?
  • Monitoring
  • Indicatoren
  • Een goed kader voor organisatiebeheersing
  • Rapportage naar de gemeenteraad

Werkvorm

Interactieve sessies in beperkte groepen, met ruime mogelijkheid tot vraagstelling en uitwisseling van kennis en ideeën.

Begeleiding

Sofie Demarey, Diensthoofd dienst beleids- en beheersondersteuning.

 

 

nn

Programma - details

Collegagroep organisatiebeheersing 4/4

Datum: dinsdag 12 december | Uur: 09:00 - 12:00 | Locatie: Vonk Brugge
DatumTijd
12-12-202309:00 - 12:00

Prijs

€120,- (abonnee, incl. btw, niet-abonnees betalen 20% meer)

Beschikbare plaatsen

16

Klik om je aan de wachtlijst toe te voegen
Klik om onze nieuwsbrief te ontvangen
Klik voor een in-huis offerte
Klik indien je nog meer vragen hebt

Inschrijven


Stap 1 van 3

Vul de organisatie aan