Burgerzaken – Themagroep rijbewijzen – hybride opleiding

De reglementering inzake de rijbewijzen is zeer uitgebreid en complex. Ook ervaren medewerkers die deze materie al jarenlang opvolgen, krijgen soms vragen voorgeschoteld waar ze niet onmiddellijk een antwoord op weten. 

Speciaal voor hen heeft VONK de thema-groep ‘rijbewijzen’ opgericht waar het uitwisselen van kennis en ervaring centraal staat. 

Onder de deskundige begeleiding van de ervaren lesgeefster Carina Grandjean (dienst rijbewijzen gemeentebestuur Leopoldsburg) worden diverse (meer complexe) topics inzake rijbewijzen uitgebreid behandeld. 

Bij elke themagroep staat een topic waar heel wat praktijkvragen rond bestaan centraal. Na een uitgebreide toelichting door de lesgeefster is er ruimte voor discussie en vragen rond het topic zelf. Ook andere vragen waar de cursisten mee worstelen kunnen hier aan bod komen. 

Het staat cursisten vrij ook zelf topics naar voor te schuiven die ze in een volgende thema-groep behandeld willen zien.

Het aantal deelnemers per themagroep is beperkt om de interactiviteit en kennisdeling binnen de groep te garanderen. 

Doelgroep

De themagroepen richten zich tot de meer ervaren medewerker van de dienst burgerzaken. 

Voorkennis

Het is aanbevolen dat u over een basiskennis van de materie rijbewijzen beschikt.

Doelstelling

Het doel van deze themagroepen is het uitwisselen van kennis en praktijkervaring met collega’s onder begeleiding van een deskundige. De deelnemers breiden hun kennis over de materie rijbewijzen verder uit en maken nu deel uit van een netwerk van collega’s waar men steeds bij terecht kan voor praktische vragen.

Programma – inhoud

Themadag 1: De rijopleiding en het voorlopig rijbewijs 

(Donderdag 22/2/2024)

Hier gaan we dieper in op alle aspecten van de rijopleiding en het voorlopig rijbewijs

Themadag 2: Het lezen van een rijbewijs

(Donderdag 19/9/2024)

Hier gaan we dieper in op de vraag wat het document zegt. Wat zeggen de codes, data op een rijbewijs, hoe lees je een Europees rijbewijs?

Werkvorm 

Interactieve informatie- en opleidingsmomenten, waar diepgaand wordt ingegaan op specifieke topics en concrete vragen over de opmaak en afgifte van rijbewijzen, onder de begeleiding van een deskundige lesgever.

Trainer

Carina Grandjean, medewerker dienst rijbewijzen gemeentebestuur Leopoldsburg met meer dan 20 jaar ervaring in het geven van opleidingen over de materie ‘rijbewijs’

 

 

nn

Programma - details

Themadag 1: De rijopleiding en het voorlopig rijbewijs

Datum: donderdag 22 februari | Uur: 13:30 - 16:30 | Locatie: Vonk

Themadag 2: het lezen van een rijbewijs

Datum: donderdag 19 september | Uur: 13:30 - 16:30 | Locatie: Vonk
DatumTijd
22-02-202413:30 - 16:30
19-09-202413:30 - 16:30

Prijs

€230,- (abonnee, incl. btw, niet-abonnees betalen 20% meer)

Beschikbare plaatsen

8

Klik om je aan de wachtlijst toe te voegen
Klik om onze nieuwsbrief te ontvangen
Klik voor een in-huis offerte
Klik indien je nog meer vragen hebt

Inschrijven


Stap 1 van 3

Vul de organisatie aan