Archiefbeheer – Specialisatie

Ben je al werkzaam binnen een archiefdienst en wil je je kennis en vaardigheden nog verder versterken, dan is deze specialisatie archiefbeheer zeker iets voor jou. De verschillende taken van een gedegen archiefwerking komen uitvoerig aan bod. Aansluitend aan de opleidingen volgen ook vier dagen stage.

Doelgroep

Medewerkers van lokale besturen die in een archiefdienst werken of zullen werken.

Ook medewerkers van de provincie Oost-Vlaanderen zijn expliciet welkom voor deze opleiding.

Voorkennis

Je hebt een basisopleiding archief gevolgd of je hebt door evenwaardige praktijkervaring eenzelfde basis om op verder te bouwen.

Doelstelling

Je verwerft kennis, vaardigheden en het netwerk van collega's die jouw werking van de archiefdienst een serieuze boost geven.

Programma

(Halve) dag 1: introductie

 • Archieforganisatie in Vlaanderen en takenpakket archiefdienst (bewaren, bewerken, bekend maken)
 • Archiefterminologie
 • Archiefreglementering en erfgoeddecreet
 • Deontologische code voor archivarissen
 • Vakliteratuur

(Halve) dag 2:

 • Publiekswerking/educatieve werking

Dag 3:

 • Inrichten archiefbewaarplaats
 • Preservering, conservering, restauratie
 • Vrijwilligerswerking

Dag 4:

 • Ordenen, beheren en beschrijven statisch archief
 • Kennismaking met werking kleine archiefdienst

Stage:

 • Stage van 4 dagen, te kiezen uit een ruim aanbod van archiefplaatsen. Voor deelnemers uit Oost-Vlaanderen kan in samenspraak zeker en vast een Oost-Vlaamse stageplek voorgesteld worden.
 • Jouw analyse en conclusies worden gebundeld in een paper.

Dag 5:

 • Terugkommoment met afsluitende drink
 • Voorstelling papers

Werkvorm

Een leuke mix van doceren, interactieve bespreking vanuit de werkervaring van de cursisten, actuele werkplekbezoeken en stage lopen bij ervaren vakgenoten.

Verder krijg je er het lidmaatschap tot Marktplein 1, ons digitaal community platform voor professionals binnen lokale besturen, gratis bij en blijf je ook lid na afloop van je opleiding.

Locatie

Je komt op maar liefst minstens 6 werkplekken terecht tijdens deze specialisatiecursus:

 • Provinciaal archief te Brugge
 • Rijksarchief Brugge
 • Stadsarchief Brugge
 • Stadsarchief Poperinge
 • Stadsarchief Tielt
 • Archief Dentergem

Docenten

Stuk voor stuk bedreven en ervaren praktijkdocenten:

 • Isabelle Verheire, archiefconsulente Provincie West-Vlaanderen
 • Tijs Goethals, archivaris stad Poperinge
 • Hendrik Callewier en Kevin Dekoster, archivarissen Rijksarchief Brugge
 • Dieter Viaene, archivaris stad Brugge
 • Hannes Vanhauwaert, archivaris stad Tielt
 • Elisabeth Blancke, archivaris Dentergem

De prijzen die getoond worden zijn deze voor abonnees. Niet-abonnees betalen 20% meer. Ontdek de voordelen van het Vonk-abonnement.

Prijzen incl. BTW.

Bekijk onze algemene voorwaarden.

Wens je een prijsvoorstel voor een in-huis-variant van deze opleiding? Mail ons!

Programma - details

Archiefbeheer - Specialisatie: Dag 1

Datum: Dinsdag 05 september 2023 | Uur: 9:00 - 12:00 | Locatie: Provinciaal archief West-Vlaanderen
 • Archieforganisatie in Vlaanderen
 • Archiefterminologie
 • Deontologische code voor archivarissen
 • Vakliteratuur

Archiefbeheer - Specialisatie: Dag 2

Datum: Dinsdag 19 september 2023 | Uur: 9:00 - 12:00 | Locatie: Stadsarchief Poperinge
 • Takenpakket archiefdienst (bewaren, bewerken, bekend maken)
 • Publiekswerking/educatieve werking

Archiefbeheer - Specialisatie: Dag 3

Datum: Dinsdag 03 oktober 2023 | Uur: 9:00 - 16:00 | Locatie: Rijksarchief Brugge
 • Inrichten van een archiefbewaarplaats (Rijksarchief Brugge, VM)
 • Preservering, conservering, restauratie & vrijwilligerswerking (Stadsarchief Brugge, NM)

Archiefbeheer - Specialisatie: Dag 4

Datum: Dinsdag 17 oktober 2023 | Uur: 9:00 - 16:00 | Locatie: Archiefdienst Dentergem
 • ordenen, beheren en beschrijven statisch archief (Tielt, VM)
 • kennismaking met werking kleine archiefdienst (Dentergem, NM)

Archiefbeheer - Specialisatie: Dag 5

Datum: Dinsdag 20 februari 2024 | Uur: 9:00 - 12:30 | Locatie: Zaal 3 APB Vonk Brugge

Terugkommoment en voorstelling papers.

DatumTijd
05-09-20239:00 - 12:00
19-09-20239:00 - 12:00
03-10-20239:00 - 16:00
17-10-20239:00 - 16:00
20-02-20249:00 - 12:30

Prijs

€650,- (abonnee, incl. btw)

Beschikbare plaatsen

6

Klik om je aan de wachtlijst toe te voegen
Klik om onze nieuwsbrief te ontvangen
Klik voor een in-huis offerte
Klik indien je nog meer vragen hebt

Inschrijven