Consulting: strategie en organisatieontwikkeling

Consulting: strategie en organisatieontwikkeling

Organisaties zijn continu in beweging.

Heeft jouw organisatie nood aan extra ondersteuning om nieuwe systemen uit te werken? Moet je de integratie van diensten en processen in goede banen leiden?

In vele gevallen ervaar je weerstand bij dergelijke verandering.

Wil je leren hoe je deze weerstand kan beperken? Heb je reeds gedacht ‘een externe blik zou hier welkom zijn’?

Voorstelling consulting Vonk

Vonk ondersteunt je graag bij deze ontwikkelingen.

We zetten je op weg met concrete en praktische adviezen om de managementprocessen efficiënter en vlotter te laten verlopen, ook in tijden van verandering. We leveren bruikbare producten af in lijn met de identiteit en strategie van de organisatie.

Begeleiden van verandering

Doorheen het proces, zetten we in op participatieve trajecten en co-creaties. Door naar alle signalen te luisteren, betrekken we de juiste collega’s op het juiste moment. We stellen ons als objectieve gespreksleider op en zoeken actief naar wat alle partijen verbindt. We luisteren, analyseren, interpreteren en adviseren zodat je organisatie tot oplossingen komt waarin iedereen zich vindt.

Onze consultants hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van lokale besturen en non-profit organisaties. Door spontaan rekening te houden met jouw concrete context, werken wij sterk op maat van jouw organisatie.

Wij ondersteunen jou graag bij volgende vragen:

Meer informatie

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: inge.vromant@apbvonk.be – 0496 91 46 79


Onze klanten aan het woord

We werken samen met Vonk in het kader van de integratie OCMW gemeente. Vonk begeleidt ons bij het uittekenen van een organogram en een personeelsbehoeftenplan voor de eengemaakte organisatie.
De begeleiding wordt positief ervaren. Met het eindresultaat kan het bestuur concreet aan de slag.

(een algemeen directeur van een Lokaal Vlaams Bestuur)