HR-consulting en begeleiding van verandering

HR-consulting en begeleiding van verandering

Je wil je medewerkers ondersteunen met een duurzaam HRM en een efficiënte organisatie


Je krijgt onafhankelijk en inspirerend advies. We zetten onze ervaring in, reiken creatieve oplossingen aan en ondersteunen bij de praktische implementatie.

Hoe kan Vonk je ondersteunen?

We ondersteunen je bij de uitbouw van een duurzaam HR-beleid:

  • We ontwerpen een feedback- of evaluatiesysteem voor de organisatie en ondersteunen de implementatie; we maken functie- en competentieprofielen op.
  • We staan in voor een objectieve en ontwikkelingsgerichte opvolging van het topmanagement door de inrichting van een toekomstgerichte evaluatie van de decretale graden.
  • We ondersteunen je in de zoektocht naar een duurzaam loopbaanbeleid.

Begeleiding van verandering

We ondersteunen je bij de uitbouw van een efficiënte organisatie:

  • We begeleiden strategische oefeningen waar we op zoek gaan naar de identiteit en ambitie van de organisatie.
  • We ondersteunen bij de transformatie van (een deel van) de organisatie.
  • We zetten een vlotte samenwerking op binnen de organisatie aan de hand van overleg, een verbeterde teamwerking en heldere en gedragen afspraken.
  • We verbeteren de werkprocessen binnen de organisatie zodat er efficiënter en effectiever kan gewerkt worden.

Meer informatie

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: inge.vromant@apbvonk.be – 0496 91 46 79